בימ"ש לעניינים מנהליים (משמש כערעור על ביה"ד) | עו"ד דוד אנג'ל
072-2575-242  |  adit696@gmail.com
לקביעת פגישת ייעוץ
מלאו פרטיכם וניצור קשר בהקדם:
משרדנו עבר לכתובת חדשה: 
דרך אבא הילל 7 - רמת גן, בית סילבר, מיקוד 52522
 
הסדרת כל סוגי האשרות במשרד הפנים
 
 
 
 
 
הסדרת מעמד בני זוג - אזרח זר וישראלי
 
 
 
 
 
 
 
אשרות כניסה לזרים
 
 
 
 
 
 
גירושין מנישואין אזרחיים בישראל
 
 
 שחרור ממעצר וביטול גירוש עובדים זרים
 
 
 
 
 
 
 נישואים אזרחיים וגיור בישראל
 
 
 
 
 
 ביטול קנסות מנהליים בגין העסקת זרים
 
 
 
 
 
 
 אישורי כניסה ועבודה לעובדים זרים
 
 
 
 
 אשרות למתן שהייה מטעמים הומניטאריים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בימ"ש לעניינים מנהליים (משמש כערעור על ביה"ד)

 מבוא

בתי הדין לביקורת משמורת מבצעים ביקורת שיפוטית על צווי משמורת שמוציא ממונה ביקורת הגבולות במשרד הפנים.  בתי הדין אינם מוסמכים לדון בצווי ההרחקה מהארץ. סעיף 13יג לחוק קובע כי אין מרות על בית הדין זולת מרותו של הדין.

בהתאם לחוק, מובא כל שוהה שלא כדין המוחזק במשמורת לדיון בפני בית דין עד לא יאוחר מארבעה ימים מיום תחילת המשמורת. ערעור על החלטות בתי הדין מוגש כערעור מינהלי (עמ"נ) לבית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים.

המסגרת הנורמטיבית – צו משמורת


חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952 קובע, בין היתר, כי "מי שאינו אזרח ישראלי או בעל אשרת עולה או תעודת עולה, תהיה ישיבתו בישראל על פי רשיון ישיבה לפי חוק זה"[1]; תיקון מס' 9 לחוק מתשס"א עוסק בהרחקה ומשמורת של שוהים שלא כדין בישראל, וקובע, בין היתר, כי מי שנמצא בישראל שלא כדין "יורחק מישראל בהקדם האפשרי, אלא אם כן יצא מרצונו קודם לכן"[2].

הרחקה מישראל של שוהה בלתי חוקי נעשית באמצעות צו הרחקה[3]. עוד הוסדר בחוק כי מי ששוהה שלא כדין בישראל יוחזק במשמורת עד ליציאתו או להרחקתו מישראל, אלא אם כן שוחרר בערובה[4]. סעיף 13ו. לחוק קובע כי הממונה רשאי לשחרר בערובה שוהה שלא כדין אם מתקיימים תנאים מסוימים המנויים באותה הוראה. בין תנאים אלה, מצוי גם התנאי כי השוהה מוחזק במשמורת למעלה מ-60 ימים רצופים[5].

סק ב(1) לסעיף 13ו קובע:

    "על אף הוראות סעיף קטן(א), לא ישוחרר בערובה שוהה שלא כדין אם התקיים אחד מאלה:
    (1) הרחקתו מישראל נמנעת או מתעכבת בשל העדר שיתוף פעולה מלא מצידו, לרבות לענין הבהרת זהותו או להסדרת הליכי הרחקתו מישראל".

הוראה זו היא המשמשת כיום עילה להמשך החזקתם של המבקשים במשמורת, הנמשכת, למרבית הצער, זה זמן רב עקב חוסר שיתוף הפעולה מצידם במימוש הליכי הרחקתם מישראל, ועמדתם הנחרצת להשאר בישראל בכל מחיר חרף העובדה שאין בידם היתר שהייה, ולאחר ששבע שנים שהו שלא כדין בתחומי הארץ.

התמחות משרד עו"ד דוד אנג'ל
משרד עו"ד דוד אנג'ל יודע לטפל ולהתמודד עם הבעיות השונות העולות תוך כדי העסקת עובדים זרים, למשרד עו"ד דוד אנג'ל הצלחות גדולות בתחום. עד היום ניהל משרד עו"ד דוד אנג'ל מאות תיקים של עובדים זרים שנעצרו או שהיו מועמדים לגירוש. משרד עו"ד דוד אנג'ל עוסק בתביעות מול משרד הפנים כבר למעלה מעשור והוא פועל על מנת למצות עבור לקוחותיו את אותן זכויות המוקנות להם על פי כל דין.

משרד עו"ד דוד אנג'ל מעניק ליווי צמוד וייצוג מול משרד הפנים: טיפול במתן אשרת כניסה לעובדים זרים לסוגיהן * תדרוך והנחיה לפני דיונים במשרד הפנים * תדרוך לפני תשאול במשרד הפנים * תדרוך להכנת מסמכים * הכנת מסמכים * ייצוג צמוד במשרד הפנים * פתרונות יצירתיים לבעיות סבוכות.
 


 [1] סעיף 1(ב) לחוק
[2] סעיף 13(א) לחוק
[3] סעיף 13(ב) לחוק
[4] סעיף 13א(ב) לחוק
[5] סעיף 13ו(א)(4)
 ​
 

כתובת: בית סילבר, דרך אבא הילל 7 - רמת גן
מזכירות: 072-2575-242  |  פקס: 03-6734749
מיקוד 52522
 

 עו"ד דוד אנג'ל - משרד עורכי דין ונוטריון