העסקת מומחה זר – מדריך משפטי ומעשי

משרדנו עוסק מזה 20 שנה בהצלחה בייצוג וטיפול בענייני הסדרת אשרה למומחה זר בישראל, כאשר ליווי משפטי של עו"ד מומחה הבקיא בתחום, מעלה משמעותית את אחוזי ההצלחה ומזרז את ההליכים מול משרד הפנים.

אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר בכל עת ולקבל מענה מקצועי בעניינכם.

לפניכם המידע המלא אודות העסקת מומחה זר בישראל: 

 

המאה העשרים ואחת הביאה עימה בשורות חדשניות רבות. דומה שגם הגבולות הצטמצמו, ונעשה שימוש הולך וגובר במומחים במקצועות שונים, המגיעים לתרום מנסיונם המקצועי במדינות זרות.

מה צריך לדעת לפני שמעסיקים מומחים זרים בישראל ולמה יש להיערך מבעוד מועד?

 

הגלובליזציה בעשורים האחרונים משנה את פני התמונה במגוון תחומים, אחד מהם הוא תחום התעסוקה. כבר לא נדיר לראות העברה של כוח עבודה בין מדינות, כאשר לעתים יש צורך אקוטי בהבאתם לארץ, ככל שהפיתוח הטכנולוגי מתקדם יותר ויש צורך בפתרונות של מומחים בתחום הרלוונטי.

ישראל, כמו ברוב מדינות העולם המערבי, מעסיקה בעשורים האחרונים אלפי מומחים זרים, במיוחד בתחום ההייטק, התשתיות, הגז ועוד תחומים רבים אחרים.

הקושי העיקרי הוא, עדיין, השג היתר עבודה, אשרות עבודה למומחים זרים והתגברות על ההגבלות והרגולציה הסבוכה.

מי מוגדר כמומחה זר?

הגדרת מומחה זו היא של עובד שיש לו מומחיות וידע ייחודיים שלא ניתן למצוא בישראל. העסקתו בארץ אפשרית לאחר שהוציא היתר העסקת עובד זר מומחה טרם כניסתו לארץ. באפשרותו של מומחה זר לצרף בני משפחה מדרגה ראשונה, אשר יקבלו אשרת תייר (סוג ב'/2). הבקשה להיתר העסקתו שלמומחה זר צריכה להתבצע על ידי חברה ישראלית או חברה זרה (או שתיהן).


לייעוץ מקצועי מעו"ד דוד אנג'ל, העוסק בתחום בהצלחה מזה 20 שנה, התקשרו עכשיו ל- 072-2160056,
או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

מהם השלבים בדרך להעסקת מומחה זר בישראל?

 

 1. חברה ישראלית או זרה, מגישה בקשה לקבלת אשרות עבודה לעובדים זרים בארץ.

 

 1. האשרות ניתנות בהתאם למכסה שקבעה המדינה. למשל, כמות אשרות לצורכי עבודה בבניין, בחקלאות, בסיעוד וכדומה, ובהתאם להיתר עבודה ולאשרות עבודה למומחים זרים, בהתאם למומחיות העובד וסוג הפרויקט בו יעבוד.

 

 1. סוג האשרה הנדרשת להעסקת מומחים זרים או עובדים זרים: אשרה מסוג ב'/1.

 

 1. אין בחוק הגבלת כמות של מומחים זרים, אולם הבקשה נידונה בהתאם לסוג וגודל הפרויקט, וייחודיות ומומחיות המומחים הזרים. משמעות הדבר שלפרויקט מסוים בהיקף נרחב ניתן לבקש היתר להעסקת עובד זר מומחה בכמות של עשרות מומחים זרים.

 

 1. עבור פרויקטים ארוכים ניתן לבקש העסקה של מומחה זר לתקופת העסקה לתקופה של שנה. אשרה זו ניתנת עבור מומחים אקדמאים בעלי ידע ייחודי, או בעלי נסיון נרחב בתחום הרלוונטי, וידע שאין למצוא כמותו בישראל. במסלול זה יהיה על המעסיק לשלם למומחה הזר שכר בסיס של 19,604 ₪ בחודש. אם המומחה אינו בעל השכלה אקדמית, יהיה על המעסיק לשלם תוספת ערבות בגובה 36 אלף ₪.

 

 1. הנפקת אישור עבור העסקת מומחה זר לתקופה של עד 90 יום דומה למסלול הנפקת היתר ואשרה למסלול של שנה, כאשר ההבדל העיקרי בין המסלולים הוא גובה השכר למומחה. במקרה של העסקה לתקופה של תשעים יום, השכר יהיה שכר מינימום.

העסקת מומחה זר ללא היתר עבודה וללא אשרת עבודה תגרור סנקציות רבות, ביניהם קנסות מנהליים של עד 5,000 ₪ ליום עבודה, הליכים פליליים נגד החברה המעסיקה ובעליה, ועוד.

 

הנפקת היתר מזורז להעסקת עובד זר מומחה לתקופה של 45 יום

משרד הפנים עדכן נוהל חדש, לפיו ניתן להביא מומחה זר המתמחה בתחום ייחודי, ולתקופה קצרה של 45 יום בשנה קלנדרית. היתר זה רלוונטי לכל מגזרי התעסוקה במשק, ובפרט למומחים בשירותים טכניים, למשל התקנת מכונות, תיקון תקלה, הרצאה, הדרכה, ייעוץ וכדומה. לפי הנוהל, יותר למומחה הזר להיכנס לישראל ללא רישיון עבודה ולקבל אותו בלשכת משרד הפנים בתוך שני ימי עבודה, לאחר הגעתו לישראל.

המומחה הזר שקיבל היתר להעסקתו בהליך מזורז קודם הגעתו לישראל, רשאי, לפי הנוהל החדש, לשהות ולעבוד בארץ אך ורק לצורך ביצוע העבודה שלשמה קיבל את ההיתר, עבורו בלבד, ובמשך תקופת ההיתר בלבד. משמעות הדבר היא כי בעל ההיתר לא רשאי לבצע עבודה מסוג אחר, או עבור מעסיק אחר, מלבד זה שהזמין אותו.

כמו כן, אין אפשרות להאריך את משך ההעסקה או את רישיון העבודה שניתנו בהתאם לנוהל מזורז זה. כלומר, לא ניתן לעבוד מעל 45 ימים הקבועים בנוהל, כל עוד המומחה נמצא בארץ. במידה ותינתן בקשה כזו, יהיה עליו קודם לצאת את הארץ. במידה והפרויקט עשוי להתארך מעבר לארבעים וחמישה ימים, מומלץ להיערך לכך מבעוד מועד ולהיעזר בעורך דין בתחום ההגירה המסחרית, כדי לקבל ייעוץ וסיוע בהנפקת היתרים ואשרות עבודה לתקופות שעולות על 45 יום.

עוד קובע הנוהל כי ניתן לפצל את 45 הימים המוגדרים במסגרת ההיתר ואשרת העבודה, למספר תקופות העסקה שונות במהלך השנה הקלנדרית. יחד עם הנאמר, במידה ולא מוצו באותה שנה כל 45 הימים, חובה על החברה להגיש בקשה חדשה לקבלת היתר עבודה לתקופה נוספת.

לפי הנוהל, ניתן להנפיק אשרת עבודה דחופה בתוך מספר ימים, כך שהמומחה הזר יוכל להיכנס לארץ עם ההיתר בלבד ולקבל, כאמור, את אשרת העבודה במשרד הפנים.

חשוב לוודא שדרכון המומחה הוא בתוקף ל – 6 חודשים לפחות.

למי מתאים היתר זה?

הנוהל המזורז מיועד בעיקר לפרויקטים קצרי טווח של מומחים זרים. הנוהל רלוונטי רק עבור אזרחים זרים שפטורים מאשרת ביקור מסוג ב'/2 ( לפי צו כניסה לישראל פטור מאשרה- התשל"ד 1974). מדובר במדינות מערב אירופה, צפון אמריקה, ואחרות. עובדים המגיעים ממדינות שלא כלולות בקטגוריה זו, לא יוכלו להנפיק היתר עבודה ואשרת עבודה בנוהל המזורז.

כיצד מתבצע הליך בקשת ההיתר?

בראש ובראשונה יש לעמוד בתנאים שנמנו לעיל בנוהל העסקת עובדים זרים.

את הבקשה יש למסור בצירוף מספר מסמכים מקוריים. על מסמכים אלו להיות מאומתים על ידי עורך דין.


לייעוץ מקצועי מעו"ד דוד אנג'ל, העוסק בתחום בהצלחה מזה 20 שנה, התקשרו עכשיו ל- 072-2160056,
או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

המסמכים הנדרשים:

 • תדפיס מעודכן מרשם החברות, רשם השותפויות או רישוי עסקים, ובו פרטי החברה המעסיקה (המבקשת).
 • בקשות למומחה זר חדש: יש לצרף קורות חיים שלו, תעודות המעידות על השכלתו, ניסיונו המקצועי ומומחיותו בתחום המבוקש. אם התעודות אינן בשפה העברית או האנגלית, יש לתרגמן לעברית באישור נוטריוני.
 • אם החברה המבקשת היא זרה ואין לה סניף בישראל: יש להמציא ייפוי כוח אשר מסמיך את המבקש לטפל בבקשה בשם החברה המעסיקה.
 • אם החברה המבקשת היא מקומית: יש להגיש אישור רואה חשבון מטעם החברה, אשר מאשר שהחברה פעילה ולא רשומה לה "אזהרת עסק חי". כמו כן יש להציג העתק נאמן למקור של טופס 122 שהגישה החברה לביטוח הלאומי עבור עובדים ישראלים, בשלושה החודשים האחרונים.
 • מכתב הסבר מודפס, מפורט ומנומק, המסביר את הצורך בהעסקת המומחה הזר, כולל מסמכים התומכים בנימוקים המפורטים במכתב וכל תיעוד רלוונטי אחר שתומך בבקשת המעסיק, למשל מכתבי תמיכה של גופים ממשלתיים.
 • בקשות להארכת היתר קיים למומחה זר המועסק בשכר מומחים: יש להוסיף דו"ח מיוחד של רואה החשבון.

לאחר הכנת המסמכים ומילוי טופס הבקשה הרלוונטי, יש לשלם אגרת שירות בסך 1,190 ₪ ולשלוח את הניירת דרך האינטרנט.

הנפקת היתר להעסקת עובד זר מומחה הם תהליך סבוך ומלא בבירוקרטיה מסורבלת. מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה להגירה מסחרית, שיסייע בהבאת המומחים הזרים לישראל בתהליך מדויק, ובעיקר מהיר ככל האפשר.

משרד עורכי דין דוד אנג'ל מעמיד לרשותכם שנות נסיון רבות והיכרות מעמיקה עם תחום העסקת מומחה זר. אנו מסייעים למאות מומחים זרים להיכנס ולעבוד בישראל בכל שנה. ברשותנו הידע, הנסיון והכלים לקצר תהליכים ולסייע לכם לצלוח את התהליך על כל המכשולים והמהמורות הבירוקרטיות. בכל צורך בייעוץ מעשי בנושא – אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל עת!

מה מספרים הלקוחות שלנו

נעה צדיק
נעה צדיק
2021-08-22
תותח!!
תום רז
תום רז
2021-06-07
צוות המשרד נתן מענה מיידי ואדיב לשאלות שלי! המון תודה
erez rrr
erez rrr
2021-06-07
שירות מצויון. שירה, את אלופה.
Rute pacheco
Rute pacheco
2021-06-06
אני דוד מג מבת ים מרוצה מאוד מהטיפול של משרד עורכי דין דוד אנג'ל ועובדיו המסורים עם יחס יוצא מהרגיל מומחים בהגשת כל המסמכים הנחוצים למשרד הפנים ובהצגת המסמכים בזמן ולעמוד מולם במקצועיות בתודה ובכבוד רב דוד .מ
Shulamit Avraham
Shulamit Avraham
2021-04-22
תודה על שירות מצויין ומהיר, ובמיוחד לשירה שמאוד אכפת לה ונותנת שירות מכל הלב. ממליצה בחום
Канал ПозитиФФчик
Канал ПозитиФФчик
2021-04-13
מאוד ממליצה!! התקשרתי אם שאלה ותוך דקה נתנו לי מענה והסבירו מה עלי לעשות. תודה רבה לכם!
braa esa37
braa esa37
2021-02-12
מומלץ בחום.