מהן הזכויות של עובדים זרים

הקלות בה ניתן כיום לשנע עובדים מארצם למדינות בעלות מצב כלכלי טוב יותר, יוצרת מצב בו מספר העובדים הזרים בישראל נמצא בעלייה מתמדת. בישראל כיום מועסקים עובדים זרים בסיעוד, בבנייה, בחקלאות, ועוד. העבודה בארץ מאפשרת לעובד הזר לדאוג לכלכלת משפחתו, לשפר את מצבו הכלכלי בארצו, ואף לחסוך כסף לעתיד טוב יותר לו ולבני משפחתו, אולם בדרך להשגת מטרותיו, הוא עלול להיתקל במעסיקים שינצלו את מעמדו המוחלש בהיותו עובד זר, ויפגעו בזכויותיו. על מנת למנוע ניצול לרעה של מעמדם הפגיע של העובדים הזרים, נקבעו תנאי העסקתם בחוק העסקת עובדים זרים.

העסקה, מגורים, ובריאות

ניתן לחלק את זכויותיו של העובד הזר לשלוש קטגוריות עיקריות:

  • זכויות עובדים כלליות
  • בריאות
  • תנאי העסקה

זכויות כלליות

כעובדים המועסקים במדינת ישראל, זכאים העובדים הזרים לכל אותן זכויות להן זכאי כל עובד במדינה. זכויות העובד כוללות חופשות בחגים הלאומיים אותם חוגג העובד, יום חופשי קבוע בשבוע, משכורת חודשית שאינה נמוכה משכר המינימום, המשולמת עד לעשירי בחודש, תשלום גבוה על שעות נוספות ועבור עבודה בימי החג הלאומיים של העובד, ועוד.

בריאות

על המעסיק להבטיח כי במקרה שחלילה העובד יחלה, או יפצע, הוא יוכל לקבל את הטיפול הרפואי הנדרש, לכן מחויב המעסיק להסדיר את נושא הביטוח הרפואי של העובד. המעסיק מחויב לבטח את העובד בביטוח רפואי, ולהציג בפניו את תנאי הפוליסה בשפה המובנת לעובד. בכדי לעודד את המעסיקים לבטח את העובדים הזרים כנדרש, המעסיק רשאי לנכות עד שליש מהוצאות הביטוח הרפואי ממשכורתו של העובד.

תנאי העסקה

סעיף זה כולל מספר קטגוריות:

  • מגורים – המעסיק מחויב לספק לעובד תנאי מגורים הולמים, המפורטים בתקנות, למשך כל תקופת העסקתו, וכן למשך שבעה ימים מסיום העסקתו. המעסיק רשאי להפחית הוצאות הדיור משכר העובד עד תקרה המצוינת בחוק, בהתאם לאזור המגורים.
  • חוזה – חוזה העבודה צריך להיות אישי, ועל המעסיק לוודא שהעובד מבין את הנכתב בחוזה.
  • דרכון – חל איסור על עיכוב או החרמת דרכונו של העובד הזר.
  • כלכלה – משכורתם של העובדים הזרים נשלחת בדרך כלל אל בני משפחתם בארצם, אולם על העובד לרכוש מצרכים חיוניים לכלכלתו בזמן שהותו בארץ, לכן עובד זר זכאי לתשלום סכום שנקבע בינו ובין והמעסיק במזומן עבור כיסוי הוצאותיו, בנוסף לסכומי הכסף הנשלחים אל משפחתו של העובד בארצו.

לסיכום

זכויות העובד הזר מעוגנות בחוקים ובתקנות, שכל מעסיק מחויב לפעול על פיהן. חוקים אלו תוקנו על מנת לשמור על זכויותיהם של העובדים הזרים, אשר מפאת מעמדם המוחלש חשופים לניצול והתעמרות מצידם של מעסיקים ציניים, שכל מטרתם להרוויח עוד כמה שקלים על גבו של העובד. אם נחשפתם לפגיעה בזכויותיכם כעובדים זרים, או אם הייתם עדים לניצול עובדים זרים, ולהעסקתם בתנאים לא מכבדים, פנו לאגודה לזכויות האזרח, לעמותת קו לעובד, או לעמותות דומות, בכדי לקבל סיוע ותמיכה, ודעו כי החוק עומד לצידכם.