הסדרת מעמד ידועים בציבור (בני זוג)

מה עושים בני זוג שאחד מהם ישראלי והשני נתין זר, אשר מקיימים חיי זוגיות משותפים כידועים בציבור, ומבקשים להסדיר את מעמדם האזרחי בישראל כבני זוג?

מבוא:

על פי הדין בישראל, לאזרחי ישראל יש זכות לבחור את בני זוגם כרצונם וזכות לנהל מערכת יחסים זוגית וחיי משפחה עם בחירי לבם הזרים במדינת ישראל.

החוק אמנם מדבר על זכות למעמד אזרחי היא של בן זוג זר שנישא לישראלי, אבל לאור התפתחות הדין המחייב באמצעות פסיקת בתי המשפט בישראל, משרד הפנים מכיר  גם בבני זוג ידועים בציבור, וגם בני זוג מאותו מין שאחד מהם הוא אזרח ישראלי, העונים גם על הקריטריונים הבאים; אי מניעה פלילית/ביטחונית, כנות הקשר, מרכז חיי הזוג הוא בישראל.

נוהל משרד הפנים לפיו תיבחן בקשה להסדרת מעמד אזרחי של בן זוג זר ידוע בציבור או בבני זוג שנישאו בנישואי אל סלבדור (הנחשבים כידועים בציבור לצורך מתן מעמד) הוא נוהל מס' 5.2.0009 "נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים, לרבות בני אותו מין".

כבר עם הגשת הבקשה ועמידה בתנאי פתיחת הליך קבלת מעמד אזרחי לבן הזוג הזר, מתחילים חיי בני הזוג להיבחן ע"י משרד הפנים בהתאם לקריטריונים הקבועים בנוהל המטפל בבני הזוג, כשבידועים בציבור הנוהל הוא 5.2.0009

ההגדרה "ידועים בציבור" מתייחסת ל"בני זוג אשר חיים יחד כזוג ומקיימים משק בית משותף, מתוך כוונה לקשור קשר זוגי מחייב".


  לייעוץ מקצועי מעו"ד דוד אנג'ל, העוסק בתחום בהצלחה מזה 20 שנה, התקשרו עכשיו ל- 072-2160056,
  או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

  הגדרת ידועים בציבור, פסיקת ביהמ"ש ואופן ההתנהלות מול משרד הפנים

  ההגדרה של בני זוג ידועים בציבור התפתחה עם השנים בהתאם לפסיקות של בית המשפט העליון. בתי המשפט הרחיבו עם השנים את הפסיקה והכירו בבני זוג כידועים בציבור גם לגבי בני זוג שחיו מתוך בחירה כבני זוג ללא נישואין,  וגם כאשר דובר על בני זוג מאותו המין, והשוו את זכויותיהם לאלו של בני זוג נשואים.

  עם זאת, ההליך המדורג בעניינם של ידועים בציבור, עד לקבלת מעמד אזרחי קבוע – הוא חודרני יותר, ארוך יותר בשנתיים עד שלוש שנים מזה של בני זוג נשואים;  זוג נשוי יעבור הליך התחלתי של כחצי שנה ולאחריו 4.5 שנים של הליך מדורג וסה"כ 5 שנים, וזוג ידוע בציבור יעבור הליך התחלתי של כשנתיים-שלוש שנים, ולאחריו 4.5 שנים של הליך מדורג – וסה"כ כ-7 שנים עד קבלת מעמד אזרחי קבוע בישראל.

  גם בזמן פתיחת הבקשה להסדרת מעמד אזרחי של ידועים בציבור – ישנה דרישה מוגברת של הוכחה מידועים בציבור לעומת נשואים, באמצעות מסמכים רבים יותר ותצהירים מאומתים ע"י נוטריון מצד בני הזוג לגבי כנות הקשר ביניהם ומשך הקשר ואופיו, התייצבות משותפת או בנפרד של בני הזוג לראיונות בפני משרד הפנים או בפני הנציגות הישראלית בחו"ל, הוכחת מעמד אישי והוכחת לידה במסמכים רשמיים מארץ המוצא, וכל מסמך רלוונטי אחר שנדרש ע"י הרשות לצורך פתיחת בקשה למעמד אזרחי במסגרת ידועים בציבור, ולצורך בחינת הקשר בשלב הראשון שלו עד לקבלת מעמד א/5  של תושב ארעי עם זכויות סוציאליות.

  לאחר סיום השלב הראשון האורך כשלוש שנים במקרה של ידועים בציבור, ומסקנת הרשות כי מדובר בזוגיות כנה ואמיתית, כי אין מניעה ביטחונית/פלילית מצד בן הזוג הזר וכי מרכז חייהם של בני הזוג הוא בישראל  – תוענק לבן הזוג אשרה מסוג א/5 והליך המדורג יתנהל במהלך כארבע שנים כמו הליך מדורג של זוג נשוי, הנדרש להוכיח כל שנה בפני הרשות את כנות הקשר הזוגי, רציפותו ויציבותו –  כזוג נשוי.

  כלומר: עיקר ההבדל שנמצא בין הליך של ידועים בציבור ובין נשואים המבקשים מעמד אזרחי קבוע בישראל הוא אורך השלב  הראשון של בחינת הקשר לאחר פתיחת תיק חיים משותפים במשרד הפנים, שבמסגרתו נבחנים היחסים באופן יסודי וחודרני יותר ע"י הרשות, ונדרשים מסמכים רשמיים רבים יותר מצד בני הזוג ובמסגרתו ניתנת לבן הזוג הזר אשרת ב/1 – אשרת שהייה ועבודה בישראל על פני כשלוש שנים לעומת חצי שנה אצל זוג נשוי;

  אם בן זוג זר הנשוי לישראלי יקבל אשרת ב/1 למשך חצי שנה בלבד, ואחריה יקבל אשרת א/5 – תושב ארעי  במשך כ-4.5 שנים, הרי שבן זוג ידוע-בציבור של ישראלי יקבל אשרת ב/1 וישהה במעמד זה במשך שנתיים עד שלוש שנים, תוך שהרשות תבחן את כנות הקשר ואמיתות היחסים ביתר אינטנסיביות וחדירה יתירה לפרטים ולפרטיות הזוג בשלב זה, שאחריו יקבל בן הזוג אשרת א/5 – תושב ארעי במשך כ-4.5 שנים נוספות, עד לקבלת מעמד אזרחי קבוע בישראל בזכות היותו ידוע בציבור של אזרח ישראלי.

  יש לציין כי הנוהל קובע תקופה קצרה יותר של הליך מדורג כשהמבקשים הם בני זוג מאותו המין הנשואים זה לזה, ואחרי אישור בקשתם הנוהל קובע כי תקופת ההליך המדורג בעניינם תהיה 4 שנים בלבד ברישיון לישיבת ארעי מסוג א/5 , כל זאת כמובן בכפוף לעמידה בתנאי נוהל זה ובהיעדר מניעה בבדיקות העדכניות מידי שנה.

  לכן, ככלל, עליכם לקחת בחשבון כבני זוג ידועים בציבור המבקשים מעמד אזרחי קבוע – את משך הזמן בו יהיה עליכם להיות עם אשרת ב/1 בלבד במשך כ-3 שנים לעומת חצי שנה של בני זוג נשואים, ולחשב  את ההוצאות הכספיות הכרוכות באי קבלת הזכויות הסוציאליות המגיעות לכם עם אשרת א/5, כמו זכות לביטוח לאומי וזכות לטיפול רפואי ממלכתי, ולפעמים במקרה של ספק מצד הרשות בכנות הקשר גם דרישה להפקדת ערבות כספית לאורך כל תקופת אשרת ב/1, דבר שגורם להוצאות כספיות לא מבוטלות עד לקבלת אשרת א/5.

  כאן המקום להיעזר במשרד עו"ד בתחום מעמד אזרחי והגירה לישראל, המיומן ובקיא בנוהלי משרד הפנים ובפסיקה המחייבת אותו, כדי לעזור לזוג ידועים בציבור להוכיח בפני הרשות את כנות הקשר שלכם כבני זוג, שכן הליך קבלת מעמד אזרחי כידועים בציבור מורכב יותר ודורש אסמכתאות רבות יותר להוכחת הקשר, כשמנגד הרשות בעלת סמכות גדולה יותר לדרוש מסמכים רבים יותר, וכן סמכות רחבה יותר לדחות את הבקשה במקרה של ספק כנות הקשר, דחייה שלפעמים נובעת מחריגה מצד הרשות מסמכויותיה, רחבות ככל שיהיו, מאי יכולת אמיתית לספק מסמך רשמי מבוקש או אי הבנה מצד בני הזוג את דרישות הרשות.


   לייעוץ מקצועי מעו"ד דוד אנג'ל, העוסק בתחום בהצלחה מזה 20 שנה, התקשרו עכשיו ל- 072-2160056,
   או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

    חשוב לציין: מעמדו האישי של כל אחד מבני הזוג – גם של הישראלי וגם של הזר – צריך להיות מעמד של פנוי. כלומר; או אלמן, או רווק או גרוש.

   אם אחד מבני הזוג עדיין נשוי כדין לאדם אחר – עליו להוכיח למשרד הפנים כי הוא בתהליך של התרת הקשר המחייב שלו מהעבר עפ"י דין, והוא עושה מאמצים להתיר אותו מבן זוגו הקודם בהקדם, כך שאם לאחר כשנה מתחילת ההליך המדורג שלו כידוע בציבור הוא עדיין לא התיר את הקשר מעברו כדין – הבקשה  שלו עם בן הזוג הנוכחי למעמד כידועים בציבור – בסמכות ראש צוות אשרות ברשות לדחות את הבקשה להסדרת מעמד.

   במקרה של ידועים בציבור שביקשו להסדיר מעמדם אך אחד מהם היה עדיין בהליך גירושין, ביקר בית המשפט את דרישת משרד הפנים לתעודה פורמלית על מעמדו של בן הזוג כגרוש  וקבע כי "שאלת קיומו או אי קיומו של "תא משפחתי משולש" היא עניין עובדתי הניתן להוכחה. כדי להוכיח פרידה אמיתית ואי קיומו של קשר חיי משפחה עם בן הזוג הנשוי לא נדרשת דווקא תעודה פורמאלית של גירושין. יתכנו מצבים, כפי שעולה בבירור מעניינם של העותרים, בהם חיי הנישואים הסתיימו, אף אם בלא שניתנה לכך תעודה פורמאלית של גירושים".

   עם זאת, בית המשפט מצדיק באופן עקרוני את נטל ההוכחה המוגבר הנדרש מצד הרשות מהידועים בציבור, זאת בשל החשש ממרמה, או מקשר שאינו כן, ומאחר ומערכת יחסים אינה פורמלית, היא מחייבת בחינה מעמיקה, יסודית וחודרנית יותר של המצב העובדתי הקיים בין בני הזוג, בין היתר בירור על  חיי האישות וניהול משק בית משותף, המעידים שבני הזוג קשרו את גורלם באופן עמוק ויסודי ככל זוג אחר, כל זאת כדי למנוע ניצול לרעה של מבקשים לקבל מעמד אזרחי בישראל בניגוד לכללים.

   כלומר: ידועים בציבור הם אמנם בעלי זכויות שוות לאלו של זוגות נשואים אך בשל המעמד הלא פורמלי של היחסים, המנוהלים על ידי הסכמה בעל פה בלבד של שני בני הזוג – כנות ואמיתות הקשר בין בני הזוג נבדקת לעומק ובאופן יסודי יותר ולאורך זמן ארוך יותר על ידי הרשות לעומת בני זוג נשואים.

   חשיבות הכוונה וייעוץ מעורך דין מומחה

   חשוב מאד לקבל ייעוץ מקצועי בהליך קבלת המעמד במיוחד בעניין בני זוג ידועים בציבור, ממשרד עורכי דין מנוסה ומיומן בתחום ידועים בציבור. משרדנו, שהוא המוביל בישראל בתחום הסדרת מעמד אישי, עזר למאות זוגות לקבל את המעמד האזרחי בישראל. אנו נדע להנחות אתכם כבני הזוג, מהכנת הבקשה וצירוף המסמכים הנדרשים או התמודדות מול הרשות בהיעדר מסמכים, הדרכה לפני ראיונות זוגיים ביחד ולחוד ברשות, ופתרון בעיות טכניות או מהותיות מול הרשות, בחינת דרישות הרשות, אם לגיטימיות או חורגות מסמכויותיה,  לפני שההליך מסתבך או אף נדחה ע"י הרשות.

   הכוונה נכונה ומקצועית המבוססת על ניסיון רב בתחום עוזרת לכם כבני זוג ידועים בציבור לנהל את ההליך ואת עצמכם לאורכו בצורה יעילה, המונעת הפתעות לא נעימות או מעכבות במהלכו, מונעת כניסה למצבים העלולים לסכן את כל ההליך, וחוסכת לכם עלויות כספיות רבות במקרה בו ההליך עלול להסתבך או אף להידחות ללא הצדקה ע"י הרשות.

   מה מספרים הלקוחות שלנו

   נעה צדיק
   נעה צדיק
   2021-08-22
   תותח!!
   תום רז
   תום רז
   2021-06-07
   צוות המשרד נתן מענה מיידי ואדיב לשאלות שלי! המון תודה
   erez rrr
   erez rrr
   2021-06-07
   שירות מצויון. שירה, את אלופה.
   Rute pacheco
   Rute pacheco
   2021-06-06
   אני דוד מג מבת ים מרוצה מאוד מהטיפול של משרד עורכי דין דוד אנג'ל ועובדיו המסורים עם יחס יוצא מהרגיל מומחים בהגשת כל המסמכים הנחוצים למשרד הפנים ובהצגת המסמכים בזמן ולעמוד מולם במקצועיות בתודה ובכבוד רב דוד .מ
   Shulamit Avraham
   Shulamit Avraham
   2021-04-22
   תודה על שירות מצויין ומהיר, ובמיוחד לשירה שמאוד אכפת לה ונותנת שירות מכל הלב. ממליצה בחום
   Канал ПозитиФФчик
   Канал ПозитиФФчик
   2021-04-13
   מאוד ממליצה!! התקשרתי אם שאלה ותוך דקה נתנו לי מענה והסבירו מה עלי לעשות. תודה רבה לכם!
   braa esa37
   braa esa37
   2021-02-12
   מומלץ בחום.