הסכם ממון – המידע השלם | עורך דין הסכם ממון

הסכם ממון – מבוא:

הסכמי ממון הינם כלי אשר מאפשר להגדיר את האופן בו יחולקו נכסיהם של בני זוג נשואים, עם סיום הנישואים ככל שיהיה כזה. בעזרת הסכם הממון, יתאפשרו לזוג החדש או זוג שכבר נמצא במהלך חיי הנישואים בטחון, שקט נפשי, וכניסה נעימה והדדית לזוגיות. כך, יכולים גם הסכמים הממון למנוע בעיות שעתידות להגיע בהמשך הדרך, ולהשאיר את היחסים על מי מנוחות.

יצוין כי באופן טבעי זוגות רבים חוששים תחילה מעשיית ההסכם, לאור התחושה הלא מבוססת לפיה יש בעריכת הסכם כגון דא כדי להעיד על פגם בזוגיות או להצביע על חוסר בטחון של הצדדים בה, וכן מתוך הקושי לחשוב על מצב פוטנציאלי בו היחסים יעלו על שרטון, והברית ביניכם תתפרק.

כך, הנתונים מלמדים כי כיום בישראל כשליש מהזוגות מתגרשים, ומוצאים לעצמם דרך חדשה. ישנן סיבות רבות המביאות לכך שזוגות מתגרשים. בין היתר, הללו כוללות זוגות שהתחתנו בגיל מאד צעיר, משפחה בה ישנו עבר של גירושין ועוד.


  לייעוץ מקצועי מעו"ד דוד אנג'ל, העוסק בתחום בהצלחה מזה 20 שנה, התקשרו עכשיו ל- 072-2160056,
  או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

  חשיבותו של הסכם ממון

  במצב דברים זה, ככל שלא נחתם בין הצדדים הסכם ממון, עלול להיווצר מצב בו הם מוצאים עצמם בריבים אינסופיים, מחלוקות שלא ניתן לגשר עליהם, הליכים שנמשכים זמן רב, ריבים על ירושה, נכסים שנרכשו יחדיו, ועוד. נוסף על עוגמת הנפש של הצדדים הכרוכה באלה, גם המשפחות של בני הזוג עלולות לסבול מהריבים הכרוכים בהליך גירושים כאוב, ובכך נכללים בין היתר ילדי הזוג ככל שיש כאלה.

  לאור כל האמור, ולאור הבטחון והשקט הנפשי שביכולתם לאפשר, עריכת הסכמי הממון בין בני זוג הופכים בשנים האחרונות לפרקטיקה נפוצה במיוחד, שהחשיבות שלה הולכת ומתבהרת.

  בין היתר, הופכים הסכמי הממון לנפוצים לאור העלייה בגיל הממוצע בו אנשים בוחרים לכרוך את חייהם זה בזה. כך, נוצר מצב בו כאשר זוגות נישאים יש להם כבר נכסים והישגים פיננסיים שונים, ולפיכך ברור למה הם רוצים לוודא שהללו יחולקו באופן בו הם רוצים לחלקם.

  למעשה, הסכמי הממון מעידים על יציבות, ועל ההבנה ההדדית שכיום אתם בתקופה טובה ואוהבת, אך מודעים לכך שייתכן שהמצב לא תמיד יישאר כך. מדובר בהחלטה בוגרת ומודעת, שבאפשרותה להעניק לכם בטחון כלכלי וודאות לגבי העתיד.

  לפיכך, מומלץ ביותר לערוך הסכמי ממון, בכל תקופה בה זה רלוונטי. בכדי לעבור את התהליך בצורה הנעימה והמושכלת ביותר ובכדי לדאוג שהאינטרסים של שני בני הזוג יישמרו, מומלץ להיעזר בעורך דין בעת ניסוח וכתיבת ההסכם. כך, איש מקצוע המומחה בתחום יסייע לכם לחשוב על כל הכרוך בהחלטה, ויציג בפניכם השלכות של ההסכם ואת הפרוצדורה הנדרשת בצורה נגישה ומובנת.

  הדרישות לקיומו של הסכם ממון תקף ומבנהו של הסכם הממון

  עריכתו ותקפותו של הסכם הממון – מבט לחקיקה ולפסיקה:

  בשנת 1973 נחקק חוק יחסי ממון בין בני זוג. מטרתו של חוק זה הינה הסדרה מבחינה רכושית כלכלית של מערכת היחסים בין בני הזוג, במצב הפוטנציאלי בו הם יתגרשו.

  בחוק ישנם שני חלקים, כאשר החלק הראשון מסדיר את הסכם הממון וקובע מספר הסדרים לגביו –

  שני הסעיפים הראשונים של החוק מסדירים היבטים רבים בהסכם הממון. האלמנטים הבסיסיים הנדרשים בכדי שהוא יתקיים הינם שהסכם הממון יהיה בין בני זוג, בכתב, ושהוא יקבל אישור משפטי כדי שיינתן לו תוקף משפטי חוקי.

  באופן מפורט יותר, נדרש שהוא צריך להיות מאושר על ידי בית דין דתי או בית דין לענייני משפחה, שהינם בעלי הסמכות במקום מגוריו של אחד מבני הזוג; שהצדדים מבינים את ההסכם ואת התוצאות האפשריות שלו ושהחתימה עליו היתה בהסכמה חופשית של הצדדים.

  במידה והסכם הממון נחתם בין בני זוג שטרם נישאו נדרש שהוא יש לאשרו בבית המשפט לענייני משפחה או בפני רשם נישואים. כך, ישנה בחינה ממשית של השאלה האם אכן משתקף בהסכם הממון רצון הצדדים האמיתי והאם היתה הסכמה חופשית והבנה של רכיביו. לאחר אישורים אלה מקבל ההסכם תוקף משפטי, כשל פסק דין, וניתן לבצעו ולאוכפו. ככל שההסכם שנחתם אינו עומד בתנאים, הוא אינו תקף.

  כאמור, הדרישה שההסכמה בין הצדדים תהיה אמיתית ומלאה היא הכרחית למתן תוקפו של הסכם הממון. כאשר מגיע הנושא לפסיקה, כמעט תמיד כאשר הצדדים מיוצגים ועורך דין מעורב בהליך נוצר מצב בו הצדדים מבינים על מה הם חותמים וההסכמה היא כנה. עם זאת, כאשר לא כך הדבר, ייתכן מצב של ביטולו של הסכם ממון.

  כך למשל, נקבע בעניין ע"מ 1242/04 פלוני נ' פלונית כי כאשר בית המשפט בוחן הסכם ממון, הוא לא בוחן רק את רצונו החופשי של החותם על ההסכם וזהותו, אלא גם את מידת הבנתו של כל צד החותם על ההסכם, כלומר – תוצאות ההסכם באם הוא ימומש ומשמעתו. נקבע אף שאם אושר הסכם ממון מבלי להתחשב בהבנת הצדדים, ניתן להשיג על אישור בית המשפט (כלומר – לערער).

  דהיינו, לעיתים העובדה שהצדדים מצהירים שהם הבינו את משמעות ותוצאות ההסכם אינה מספיקה. לפיכך, בית המשפט מסביר לבני הזוג את התנאים בהם יחול ההסכם ומבהיר בפירוט את השלכותיו. כך, ככל שבעת הבאת ההסכם בפני בית המשפט יבחין בית המשפט לאחר בחינת הפרטים לאשורם כי אין תוכנו של ההסכם כברו, ייתכן שלא יינתן לו תוקף מחייב.

  מה קורה כאשר אין הסכם ממון?

  בהמשך, לאחר שמפרט החוק את התנאים לקיומו של הסכם ממון ואת הדרישות המהותיות, מפורטים  בס' 3 ו5 בחקיקה ההסדרים למצב בו לא נחתם הסכם הממון והזוג מתגרש.

  במצב בו בני הזוג לא חתמו על הסכם ממון ביניהם, החוק קובע שאופן חלוקת הרכוש לא ייקבע לפי רצונם, כי אם לפי ברירת המחדל המופיעה בחקיקה, לפיה כל הרכוש שנצבר על ידי בני הזוג – ביחד או לחוד – במהלך תקופת הנישואין, נחשב לרכוש משותף של שני בני הזוג. לכן, ככשל שמערכת היחסים הזוגית מופסקת, זכאי כל אחד מני הזוג למחצית השווי של כלל נכסי בני הזוג (למעט נכסים שהיו שייכים לאחד מבני הזוג טרם הנישואין, גימלה שמקבל בן או בת זוג מביטוח לאומי, נכסים שקיבל אחד מבני הזוג בירושה ועוד).

  ואכן, אם הצדדים לא ערכו ביניהם הסכם, החלוקה תתבצע לפי הסדר שנקרא "הסדר איזון משאבים". תחת הסדר זה נבחנת כלל המסה של הרכוש המשותף של בני הזוג, ונעשית חלוקה שווה בין השניים, לפי חלוקה 'בעין' ו/או לפי שוויו הכספי של הרכוש.

  בהקשר זה, חשוב לזכור שככל שיש בין הצדדים הסכם ממון, הסכם הממון גובר על הוראות החוק. כך, עריכת הסכם ממון מאפשרת לצדדים להיות אדונים לעצמם, ולבחור את אופן החלוקה בצורה אשר תתאים להם ותתאם את רצונותיהם הספציפיים, ולא תבטא רק את רצון המחוקק.

  דרך עריכת הסכם הממון, יכולים בני הזוג לקבוע את החלוקה של הנכסים באופן מפורט ביותר, הן הקיימים והם העתידיים, ולמצוא פורמט שתואם את צרכיהם ומעניק שקט כלכלי לשניהם באופן שמוסכם על שניהם. כך, משחררים הם את עצמם מדרישות החוק הנוקשות שלעיתים לא יתאמו את רצונותיהם ויכולים אף להעמיק מחלוקות ומריבות פוטנציאליות בום היחסים.

  בעיות בחקיקה וההסדרים שקדמו לה

  בהסדר החקיקתי יש כאמור מספק קשיים, וישנן סיטואציות שהחוק אינו מספק עבורן מענה הולם. כך למשל לא מוסדרת בחוק הגנת זכויות בדירת מגורים טרם נישואי בני הזוג; הסדרה של החלוקה בנוגע לדירה שנרכשה במהלך הנישואין הסיוע כספים מהורי אחד הצדדים; החלוקה של חובות, ועוד.

  לפיכך, טרם חקיקת החוק ב1975 אופן החלוקה במקרה של פרידה או גירושין נעשה באמצעות "הלכת השיתוף". הלכה זו, פרי פסיקת בתי המשפט, עיגנה כללים לחלוקה שפעמים רבות לא תאמו את רצון הצדדים.

  משמע, כפי שצוין לעיל, הסכם כזה יש ביכולתו להבטיח לבני הזוג שקט של ממש, שהינו מצרך שלא יסולא בפז בתקופת הגירושין.

  מבנה הסכם הממון

  הסכם הממון מפרט את מדיניות היחסים הכלכליים בין בני הזוג. לאור ייחודיות הקשר בין זוגות שונים, הצרכים השונים וכן הרכוש והנכסים איתו מגיעים בני זוג שונים, הסכמי ממון יכולים להיראות שונים זה מזה. כך, הסתייעות בעורך דין מאפשרת התאמה של ההסכם לצורכי הצדדים ומאפשרת שימוש בפתרונות יצירתיים כדי לענות על צורכיהם. עם זאת, ברוב המקרים, ההסכם מתייחס לשלושה היבטים מרכזיים:

  1. הרכוש הקיים של בני הזוג
  2. הרכוש העתידי של בני הזוג
  3. הסדרים המפרטים את מדיניות חלוקת רכושם המשותף של בני הזוג בפקיעת הקשר

   

  עורך דין לענייני הסכם ממון בין בני זוג

  להלן נפרט את מהותו של כל היבט ואת הדגשים החשובים בנוגע לכל היבט בעת עריכת ההסכם –

  רכוש קיים

  החלק העוסק ברכוש הקיים דן בהסדרים לגבי הרכוש איתו נכנסים בני הזוג לקשר, דהיינו הנכסים שהיו להם טרם הנישואין, שהם צברו בנפרד זה מזה.

  בכלל כך יכולים להימצא נכסים שונים, החל מדירות מגורים ועסקים, דרך רכבים, וחסכונות בבנק ועד תכשיטים, קניין רוחני, זכויות סוציאליות שונות כדוגמת כספי פנסיה וקופות גמל, ועוד.

  הסכם הממון יתאר את הרכוש הקיים של הצדדים ויפרט כיצד יחולק רכוש זה.

  רכוש עתידי

  החלק העוסק ברכוש העתידי דן בהסדרים שיחולו לגבי הרכוש שייצברו בני הזוג ו/או כל אחד מהם במהלך חיי הנישואין.

  פרק זה יכול לכלול בין היתר דירות מגורים שנרכשו בעת הנישואין, דירות להשקעה, רכבים, עסקים, תכשיטים, זכויות סוציאליות, מוניטין, ועוד.

  חשוב לדעת שבכלל פרק זה יכולים להיכלל גם אלמנטים שהינם בעלי קשר לרכוש הקיים – ובכלל כך תשואות, השבחות ועליית ערך של הרכוש הקיים איתו מגיעים הצדדים לנישואין. כמו כן ניתן לכלול בהסכם זה גם ירושות שיקבל כל אחד מבני הזוג.

  פירוט מדיניות חלוקת רכושם המשותף של בני הזוג בפקיעת הקשר

  מדיניות יחסי הממון, הידועה גם כ"משטר הרכושי", היא פרי רצונם של בני הזוג. במסגרתה, נעשה מעין סדר של הפן הכלכלי בחיי בני הזוג מבחינה משפטית – מה שייך לשני הצדדים, ומה שייך לכל אחד מהם בנפרד.

  משמע לאחר שפורטו הנכסים, ההסכם כולל קווי מתאר לחלוקה הכלכלית במצב של פירוק הקשר, הן בצורה של פרידה, הן בצורה של גירושין והן בצורה של פטירה. משמע החלק מתאר את מנגנון הסדרת החלוקה בסיטואציות אלה.

  בין היתר נכללים בה הסדרה של התנהלותם של בני הזוג בנודע לרכוש במהלך תקופת הנישואין; והסדרה של אופן חלוקת הרכוש ככל שהזוג יתגרש או ייפרד. כן, קבוע בחלק זה איך תבוצע ההערכה הכספית של הרכוש המשותף העתידי, דהיינו זה שנצבר במהלך הנישואין; מהם מנגנוני חלוקת הנכסים ומהם לוחות הזמנים לחלוקה; באילו מנגנוני פיצוי ואיזון כספי יעשה שימוש; ומי ידון בחלוקת הרכוש (האם יתקיים הדיון בבית משפט לענייני משפחה, בבית הדין הרבני, בוררות, או אופציה אחרת).


   לייעוץ מקצועי מעו"ד דוד אנג'ל, העוסק בתחום בהצלחה מזה 20 שנה, התקשרו עכשיו ל- 072-2160056,
   או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

   סוגי הסכמי ממון

   הסכמי הממון יכולים להגיע בשלבים שונים בתקשורת בין בני הזוג, ואופיין משתנה באופן מסוים כתלות בשלב בו הם נעשו. אחת הסיבות לכך הינה שבשלבים שונים בקשר הנכסים שקיימים הם שונים. כך, ישנם שלושה סוגים מרכזיים של הסכמי ממון:

   • הסכם ממון שנחתם טרם הנישואין. נקרא גם הסכם ממון לפני הנישואין, הסכם ממון לפני החתונה, הסכם נישואים והסכם יחסי ממון לפני נישואים.
   • הסכם ממון שנחתם במהלך הנישואין
   • הסכם ממון שנעשה בין ידועים בציבור

   הסכם ממון בין בני זוג טרם הנישואין

   מטרתו של הסכם זה הינה הסדרת היחסים הממוניים והמדיניות הקשורה ברכוש מראש, בכדי למגר מחלוקות עתידיות. הסכם כזה מהווה מעין 'ביטוח' למצב עתידי בו עלולות להיווצר בעיות.

   על הסכם כזה, שהוא הנפוץ מכולם, חותים בני הזוג לפני החתונה, כדי שיהווה בטחון כלכלי וקנייני ויגן על זכויות הצדדים. ההסכם הינו חוזה משפטי ייחודי.

   כפי שצוין לעיל, ועל אף החשש האפשרי שאמור להיות מלווה להסכם כזה, הוא הופך נפוץ יותר בשנים האחרונות. כיום ישנה הבנה רחבה יותר שהסיכוי להתגרש גבוה, וכמו כן הסטיגמה הנלווית לגירושין פחתה. בנוסף, הגיל הממוצע בו אנשים נישאים זה לזה עלה ובעת הנישואין יש לבני זוג רכוש רב יותר. נוסף על אלה, פעמים רבות אנשים מגיעים לנישואין בפעם השנייה לאחר שכבר חוו גירושין, וכך מודעותם לחשיבות הסכם כזה עולה.

   כן חשוב לציין שרצונו של אחד מבני הזוג לערוך הסכם ממון אינו אמור להוות סימן רע לבאות ואינו מהווה חששות של בן הזוג כלפי העתיד, כי אם מצביע על הרצון ליצור יציבות ולמנוע מחלוקות. עם זאת, כן חשוב לוודא שמבחינה מהותית תוכנו של ההסכם הוגן, מודע לזכויות שני הצדדים, ומכבד את דרישותיהם ורצונם.

   אישור הסכם ממון לפני הנישואין

   בכדי לתת להסכם תוקף משפטי נדרשת נוסף על חתימת והסכמת הצדדים גם אישור של בית המשפט. האישור הוא דרישה מהותית ולא רק הליך טכני, וקבועה בחקיקה עצמה. את האישור ניתן לעשות במספר אופנים, ותחת מספר ערכאות – בבית המשפט לענייני משפחה, בבית הדין הרבני, בפני נוטריון או אצל רשם הנישואין.

   הסכם ממון לאחר הנישואין

   פעמים רבות זוגות לא עורכים הסכם ממון טרם הנישואין, לאור הסטיגמה הכרוכה בכך ולאור החשש ממשמעויותיו. עם זאת, לאחר החיים המשותפים והצטברותם של נכסים מסוימים, ותוך השוני התפיסתי שמוביל לכך שכיום יש הבנה רחבה יותר בחשיבות ההליך, עולה השימוש בהסכמי ממון בשלב זה.

   גם הסכם זה הינו חוזה ייחודי שחותמים הצדדים ומסדיר את העניינים הרכושיים למקרה של פרידה, גירושין או פרידה. כאמור, אין הכרח שהסכם הממון יעשה טרם הנישואין, וניתן לעורכו בכל שלב.

   אישור הסכם ממון לאחר הנישואין

   גם הסכם שנעשה לאחר הנישואין דורש אישור של בית הדין הרבני או של בית המשפט לענייני משפחה, וכלל שלא יהיה כזה לא יינתן לו תוקף משפטי מחייב.

   תיזמון עריכת הסכם ממון לאחר נישואין

   בשונה ממצב בו נערך הסכם הממון טרם הנישואין ברור יחסית באיזה שלב הוא נעשה. עם זאת ככל שנעשה ההסכם במהלך הנישואין הוא יכול לעשות בשלבים שונים.

   כך למשל ייתכן שהצורך ליצור הסכם ממון היה פחות בהול בשלבים המוקדמים יותר, כיוון שבטרם הנישואין לא היו לזוג כל נכסים, וההסדר הזה הופך רלוונטי יותר לאחר תקופה מסוימת של חיים משותפים.

   יתרונותיו של ההסכם הזה זהים ליתרונות של הסכם ממון שנחתם טרם הנישואין, וביכולתם ליצור בטחון כלכלי שהינו חשוב לתחושת היציבות.

   דוגמה אפשרית למצב בו ירצו בני הזוג לערוך הסכם בשלב זה היא אם אחד מבני הזוג מקבל ירושה והוא רוצה ששני הצדדים ייהנו ממנו כל עוד הם יחד, אך במקרה של פרידה רוצה שהנכס או הכסף יגיעו לידיו. אז, ככל שלא ייערך ההסכם הדירה תהיה של השניים באופן שווה, והצד שירש יאבד חלק מזכויותיו.

   הסכם ממון בין ידועים בציבור

   בשנים האחרונות, מסיבות שונות, עולה כמות הזוגות שבוחרים שלא להתחתן. סיבות אלה יכולות לכלול בין היתר איסורים דתיים על חתונה, כגון חתונה בין יהודיה ללא יהודי, זוגות להט"ב, בני זוג שמתנגדים למוסד החתונה ושמסרבים לתמוך ברבנות הראשית, ועוד.

   בכדי להוכיח שבני זוג הינם ידועים בציבור, נדרש להוכיח שני דברים – כי יש ביניהם חיי אישות כשל בעל ואישה וכי הם מנהלים משק בית משותף. גם פה המטרה המרכזית הינה הסדרת סוגיות רכושיות בין בני הזוג. עם זאת, אופן אישורם של הסכמים אלה שונה.

   ההגדרה למצב זה אינה לחלוטין ברורה במשפט הישראלי, ובהתאם לכך גם הסכמי הממון בהם מוסדרים באופן פחות בהיר. במקרים אלה חשיבותם של הסכמי הממון אף עולה על המקרים האחרים. כך, ככל שלא קיים הסכם תחול חזקת השיתוף שתוארה לעיל, ואף לא יחול על הצדדים חוק יחסי ממון בין בני זוג.

   אחד הקשיים הינו היעדר תאריך ספציפי ממנו מתקיימים היחסים הזוגיים וממנו בוחנים את ההסדר. לפיכך, לא ברור כיצד לפתור מחלוקות שונות הקשורות באופן השיתוף של הרכוש.

   כיוון שלא חל חוק יחסי ממון בין בני זוג, איזון המשאבים המעוגן בחוק יחסי ממון בני זוג אינו תקף, ונדרש שבין בני הזוג תהיה כוונת שיתוף בנוגע לנכסים השונים. כך, יכולים הצדדים לזכות בשקט הנפשי וביציבות, גם בלא תחולת החוק.

   אישור הסכם ממון – ידועים בציבור

   בסוג הסכמים זה לא נדרש אישור של בית המשפט. אז, כמו בחוזים סטנדרטים יותר, ההסכם תקף מעת החתימה של בני הזוג, וחלים על ההסכם דיני החוזים. כמו כן, קיימת גם אפשרות לאשר הסכם כזה בבית הדין לענייני משפחה. ההסכם אינו מוגבל בזמן ותקף כל עוד קיימת מערכת היחסים בין בני הזוג.

   מבנה הסכם ממון ידועים בציבור

   הסכם ממון בין ידועים בציבור, נערך לרוב באופן הבא:

   הגדרת הרכוש הנפרד

   גם בהסכמים אלה ישנו ניסיון להפריד בין הנכסים ולהגדיר מה בדיוק אינו נכס של שני הצדדים ומה יהיה גורלו של כל נכס כזה במידה ותהיה פרידה.

   הגדרת הרכוש המשותף

   פעמים רבות גם אם אין חתונה ישנן הוצאות משותפות שונות. במסגרת כך נקבע כיצד יחולקו נכסים אלה וכיצד ינוהלו בעת החיים המשותפים.

   הגדרת הקשר בין שני הצדדים

   במסגרת חלק זה מובהר מנגנון הפרידה המוסכם, נקבע מאיזה שלב החלו חיים משותפים, ועוד.

   סוגים נוספים של הסכמי ממון ופורמטים שונים ליצירתם

   מבחינת ספציפית יותר, ישנם מספר רב ביותר של הסכמי ממון, המתייחסים לסיטואציות שונות ולנכסים שונים ומאפשרים יצירתיות שתעניק לצדדים את האופציה המתאימה ביותר עבורם.

   כך לדוגמה, ישנם הסכמי ממון על כסף, הסכמי ממון על דירות, הסכמי ממון על ירושה עתידית, הסכם ממון על עסק, עוד. כמו כן ניתן לעשות הסכמי ממון בנוגע לתכנון וחסכון במיסוי מקרקעין, הסכם ממון שמגן על הצדדים מפני חובות, ועוד.

   שינוי הסכם ממון:

   עוד חשוב להכיר שניתן לשנות הסכמי ממון, בכל עת. האופן בו נערכים השינויים בהסכמי הממון דומה לאופן בו עורכים הסכם ממון חדש. גם במקרה זה נדרשת הסכמה בכתב של הצדדים ונדרש אישור, כפי שמתואר לעיל ובערכאות השונות בהן זה מתאפשר.

   עצות לזוגות העומדים בפני עריכת הסכם ממון

   ישנם מספר דברים שחשוב לזכור כאשר רוצים לערוך הסכם ממון: חשוב לזכור שאין מטרת הסכם הממון לפגוע בצד השני, אלא יש להדגיש שמדובר ברצון ליצירת פלטפורמה משפטית ברורה וסדורה שתמנע מלחמות ומחלוקות עתידיים שידרשו זמן ועשויים להוביל לפגיעה מהותית בצדדים וזכויותיהם, וכן דורשים זמן ואנרגיות מרוכבים. כמו כן, יש להבהיר שההסכם אינו בא לדאוג לאחד הצדדים, אלא לשניהם, והוא עשוי להיות משתלם יותר לצד השני ממצב  של היעדר הסכם.

   בקשר להסכם זה, כמו שאר סוגי ההסכמים, חשוב ביותר להיעזר בעורך דין מומחה לתחום המשפחה והירושה. כך, תוכלו להיוועץ באדם שמכיר את התחום ומודע לבעיות פוטנציאליות שעשויות לצוץ ותוכלו ליצור את ההסדר המתאים ביותר עבורכם.

   בנוסף, טרם החתימה על הסכם ממון, מומלץ לבחון את הפרטים הבאים:

   • הרכוש שנכלל בהסכם: האם עורך הדין כלל בהסכם את הנכסים שצבר כל אחד מבני הזוג טרם הנישואין או תחילת הסדרת הקשר הזוגי, ואם מדובר בהסכם ממון שנערך אחר הנישואין, האם ההסכם כולל גם את הרכוש שנצבר בתקופה זו.
   • איזה אישור משפטי דרוש ההסכם: כאמור, הסכם ממון שנחתם טרם הנישואין יכול להיות מאושר על ידי נוטריון ואילו הסכם ממון אחר הנישואין מצריך את אישור מטעם בית משפט.
   • האם ההסכם ברור, הוגן ומוסכם על שני הצדדים: הסכם ממון, בדומה לכל חוזה, יכול להיות מבוטל בשל אחת או יותר מעילות ביטול החוזה, דוגמת עושק, כפייה, טעות, הטעיה, חוזה שנוגד את תקנת הציבור ועוד. אי לכך, חשוב שכל צד יקרא את ההסכם היטב, יהיה מודע לו ויסכים לכתוב בו על מנת למנוע שגיאות פוטנציאליות עתידיות.
   • מועד פירוד: לעיתים בני הזוג מעוניינים לקבוע מועד פירוד מוסכם בו יחולק הרכוש בין בני הזוג כאמור בהסכם הממון. מומלץ לציין את מועד הפירוד בהסכם הממון עצמו, על מנת למנוע חיכוכים עתידיים.

   ליווי של עורך דין הסכם ממון יאפשר לכם ליצור את ההסכם האופטימלי

   לאור המגוון הרחב ביותר של סוגי הסכמי הממון, המבנה הייחודי שמתאפשר והפרוצדורה הכרוכה בחתימת ההסכמים ובמתן תוקף משפטי עבורם, וכן לאור היתרונות הרבים הנכללים בביצוע הסכמים אלה, ובכלל כך השקט הנפשי המתלווה להם, מניעת גירושין 'מכוערים', וודאות כלכלית, ועוד, חשוב לבצע את ההליך באופן מושכל ושקול, ובליווי צמוד. ליווי של עורך דין מנוסה וותיק בתחום, יכול למנוע תקלות ולאפשר לבצע את התהליך בצורה מיטיבה ככך הניתן.

   למשרד עורכי דין דוד אנג'ל מומחיות רבה בעריכת הסכמי ממון. הודות לניסיון הרב שצבר עורך הדין אנג'ל בתחום דיני המשפחה לצד ענפי משפט נוספים, קיימים לרשותו כיום כלים רבים שמאפשרים להתאים לכל זוג שמגיע לקבל ייעוץ את הסכם הממון המתאים לו. אנו – משרד עורכי דין דוד אנג'ל, יכולים להעניק לכם ליווי מלא בעריכת ההסכם ולסייע לכם בשמירה על זכויותיכם במהלך עריכת וחתימה על ההסכם, ואף לאחריו.   

   מה מספרים הלקוחות שלנו

   נעה צדיק
   נעה צדיק
   2021-08-22
   תותח!!
   תום רז
   תום רז
   2021-06-07
   צוות המשרד נתן מענה מיידי ואדיב לשאלות שלי! המון תודה
   erez rrr
   erez rrr
   2021-06-07
   שירות מצויון. שירה, את אלופה.
   Rute pacheco
   Rute pacheco
   2021-06-06
   אני דוד מג מבת ים מרוצה מאוד מהטיפול של משרד עורכי דין דוד אנג'ל ועובדיו המסורים עם יחס יוצא מהרגיל מומחים בהגשת כל המסמכים הנחוצים למשרד הפנים ובהצגת המסמכים בזמן ולעמוד מולם במקצועיות בתודה ובכבוד רב דוד .מ
   Shulamit Avraham
   Shulamit Avraham
   2021-04-22
   תודה על שירות מצויין ומהיר, ובמיוחד לשירה שמאוד אכפת לה ונותנת שירות מכל הלב. ממליצה בחום
   Канал ПозитиФФчик
   Канал ПозитиФФчик
   2021-04-13
   מאוד ממליצה!! התקשרתי אם שאלה ותוך דקה נתנו לי מענה והסבירו מה עלי לעשות. תודה רבה לכם!
   braa esa37
   braa esa37
   2021-02-12
   מומלץ בחום.