ערר למשרד הפנים: דרכי הגשה, תנאים וערעור

ערר על החלטה מנהלית במשרד הפנים

הזכות לכניסה ולשהות בישראל מתחילה עם הגשת בקשה מצד נתין זר בהתאם לחוק הכניסה לישראל, וניתנת לו מכוח האשרות הקבועות בחוק, החל מאשרת ביקור של מס' ימים, עד לאשרת תושב ארעי, ועד לאשרת תושבות קבע או אזרחות ישראלית.

מה קורה במצב בו מוגשת בקשה לכניסה או להסדרת מעמד בישראל והיא נדחית? כיצד מטפלים בדחייה כזו?

להלן תוכלו להבין מהן הפעולות החיוניות אותן עליכם לעשות לאחר שנדחתה בקשתכם לכניסה לישראל או לשהייה בה, או לאחר שנדחתה בקשתכם לקבלת מעמד אזרחי קבוע או ארעי, באילו נושאים מהותיים בד"כ מוגש ערר ובאיזו דרך יש להגיש אותו. ככל שתקדימו להבין מיהן הרשויות המטפלות בבקשותיכם ובערעור על דחיית הבקשה, כך יגדל הסיכוי למזער את ההשלכות הצפויות מהדחייה, ולהצליח לקבל את המעמד המבוקש.

חשוב לא להתייאש אם נדחתה בקשתכם ולזכור כי החלטה מנהלית המתקבלת ברשות האוכלוסין – לרוב אינה סופית, וניתן להגיש עליה ערר למשרד הפנים, ובמידה והיא שוב נדחית – ניתן להגיש ערעור על משרד הפנים לבית המשפט המוסמך.


  לייעוץ מקצועי מעו"ד דוד אנג'ל, העוסק בתחום בהצלחה מזה 20 שנה, התקשרו עכשיו ל- 072-2160056,
  או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

  עיקרון קריטי הוא שחשוב מאד לעמוד גם בתנאים הפרוצדורליים של הגשת הערעור ובעיקר במועדים הקבועים בנוהל ובחוק, שכן במידה ולא תעמדו בתנאים אלו או לא תעמדו במועדים הקבועים בחוק, הערר בעניינכם יידחה על הסף יחד עם זכותכם לגשת לערכאת ערעור גבוהה יותר, גם אם מבחינה מהותית בקשתכם היתה אמורה להתקבל כבר שלב הראשון ללא שום דחייה מצד הרשות.

  ככלל, יש לדעת כי הרשות המטפלת בכל בקשות הכניסה והשהייה בישראל היא רשות האוכלוסין וההגירה. הרשות שייכת למשרד הפנים, והיא ממונה מטעמו על הפעלת חוקי ההגירה והכניסה לישראל ועל הפעלת נהלי משרד הפנים שהתגבשו בהסתמך על החוקים ופסיקת בתי המשפט, אל מול המבקשים לקבל בה מעמד אזרחי או לשהות בה באופן חוקי.

  כל אדם זר, כולל בן או בת זוג של אזרח ישראלי, המרגיש בטוח ומתנהל בזוגיות ככל זוג ישראלי אחר, אך מעמדו האזרחי אינו מוסדר לפי חוק והוא למעשה שוהה באופן בלתי חוקי בישראל – חייב להגיש בקשה למשרד הפנים ולהסדיר את מעמדו בישראל. אחרת, במידה וייתפס הוא עלול להיעצר מיד ולהיות מורחק מישראל תוך ימים ספורים.

  פעולה ראשונה אחרי דחיית בקשה – הגשת  ערר פנימי למשרד הפנים

  לרוב, על החלטת פקיד ברשות האוכלוסין יש להגיש ערר המכונה "ערר פנימי", שיוגש לפקיד בעל הסמכות הגבוהה ממנו במשרד הפנים.

  התנאים להגשת ערר פנימי במשרד הפנים ובאילו נושאים מגישים ערר

  • באתר משרד המשפטים נמצאת רשימה בשם "סיווג נושאי פתיחת ערר", ובה מפורטים נושאים רבים בהם ניתן להגיש ערר אם נדחתה בקשתכם, כמו: כניסה לישראל, הרחקה מישראל, איחוד משפחות, רישום ילדים, מקלט, עבודה ולימודים, התאזרחות העדר מסמכי אזרחות, הומניטרי ועוד.

  לצד חלק מהנושאים ברשימה מצוין מספר הנוהל במשרד הפנים, בו מפורטים התנאים המהותיים לקבלת מעמד אזרחי באותו נושא;

  לדוגמא, נוהל מס' 5.2.0009  "נוהל טיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים, לרבות בני אותו מין" מפרט את הסיטואציות ואת התנאים המהותיים לפיהם יכיר משרד הפנים בבני זוג וייתן מעמד אזרחי לבן הזוג הזר.

  לקישור לרשימת "סיווג נושאי פתיחת ערר" לחצו כאן

   

  איך מגישים את הערר בפועל, ולמי

  כאמור, "ערר פנימי" הוא ערר שמוגש על החלטת דחייה, לסמכות גבוהה יותר במשרד הפנים עצמו.

  • הנוהל להגשת ערר פנימי קבוע ב"נוהל טיפול בבקשות ועררים" מס' 1.6.0001 של משרד הפנים.

  נוהל זה קובע את הדרך, המקום והזמן בהם יש להגיש את הערר;

  סעיף ב.2 לנוהל קובע כי:

  1. שככלל, ניתן להגיש ערר פנימי אחד בלבד על החלטת דחייה.
  2. את הערר יש להגיש בכתב בלבד.
  3. יש להגיש את הערר רק בלשכת מנהל האוכלוסין בו נתקבלה ההחלטה עליה מערערים
  4. את הערר יש להגיש תוך 21 ימים מיום קבלת ההחלטה לידי המערער.
  • הנוהל מפרסם גם את הגורמים המוסמכים להחליט בבקשת מבקש וכן את הגורם המוסמך לדון בערר פנימי על החלטות בבקשה, בהתאם למדרג התפקידים המפורט בסעיף ג.2.ב.

  החלטה בערר הפנימי

  סעיף ג.2. לנוהל  1.6.0001 קובע כי לאחר קבלת ההחלטה בערר הפנימי ע"י הגורם המוסמך במנהל האוכלוסין, על המנהל למסור לידי  המבקש הודעה רשמית מנומקת בכתב, עם ציון מקום קבלת ההחלטה.

  כמו כן על המנהל לציין בשולי ההודעה למבקש  את  הערכאה השיפוטית שאליה הוא רשאי להגיש עתירה או ערעור  על ההחלטה.

  בנוהל גם מפורטים בטבלה כל הגורמים שאליהם המינהל מחויב להפנות את המבקש: בית הדין לעררים או בית משפט לעניינים מנהליים, בהתאם לנושא ההחלטה ובהתאם למחוז הארצי שאליו משויך המבקש.

  דוגמא לנוסח ההודעה על זכות הערעור המופיעה על הודעת דחייה:  "על החלטה זו ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי ב _________ בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים."

  ניתן לקרוא בעמוד הרלוונטי באתר משרד הפנים את נוהל הטיפול המעודכן ביותר בבקשות ועררים מס' 1.6.0001.

  חשוב לזכור להגיש ערר קודם כל למשרד הפנים. פנייה לבית המשפט לפני הגשת ערר למשרד הפנים תביא לדחיית הערר על הסף בבית המשפט עקב חוסר סמכות לדון בערר, תוך חיוב בהוצאות נגד מגיש הערעור.

  במידה והסמכות הגבוהה יותר במשרד הפנים דוחה את הערר שהוגש –  מגישים ערעור לבית המשפט המוסמך לדון בנושא.


   לייעוץ מקצועי מעו"ד דוד אנג'ל, העוסק בתחום בהצלחה מזה 20 שנה, התקשרו עכשיו ל- 072-2160056,
   או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

   ערעור לבית המשפט המוסמך על החלטות משרד הפנים

   ערעור על ההחלטה המנהלית של משרד הפנים יש להגיש לרשות השיפוטית המוסמכת תוך 30 יום מקבלת הודעת הדחייה לידי המבקש או מיום שנודע למבקש על ההחלטה, לפי המוקדם ביניהם. הארכת המועד להגשת ערר מחייבת הגשת בקשה מיוחדת עם תצהיר, ותינתן רק במקרים מיוחדים. לכן, חשוב מאד להגיש את הערעור בזמן ולאחר ייעוץ עם עורך דין.

   כאמור, בטבלה שבנוהל 1.6.0001 מופיעות כל הערכאות השיפוטיות המוסמכות לדון בערעור על החלטות משרד הפנים בנוגע לכניסה ולשהייה בישראל, לפי נושאי ההחלטה המפורטים בטבלה ולפי המחוז הארצי בו היא התקבלה; תל אביב, ירושלים, ב"ש וכו'.

   בתי המשפט המוסמכים לדון בערעורים על החלטות משרד הפנים הם: בתי דין לעררים, בתי משפט מחוזיים בשבתם כבתי משפט לעניינים מנהליים, בתי הדין לביקורת משמורת. ערכאת הערעור האחרונה על בתי משפט אלו – הוא בית המשפט העליון בירושלים.

   לרוב, משרד הפנים יצרף להודעת הדחייה  של הערר הפנימי גם דרישה מהמבקש לעזוב את הארץ תוך זמן קצר.

   בשלב זה, ברור כי כדי להצליח בערעור משפטי נגד משרד הפנים יש להתכונן היטב, לגלות התמצאות יסודית בדינים המהותיים ובפסיקת בתי המשפט, המחייבת את משרד הפנים לפעול בעניינכם לפיהם, ולנהל את הערעור גם בהתאם לדינים הפרוצדורליים, החשובים לעיתים לא פחות מהדין המהותי – בסיועו של עורך דין משרד הפנים מומחה.

   כמו כן יש לצרף לערעור ראיות ומסמכים רלוונטיים התומכים בטענות שבבקשה, יש להביא ראיות ועדים התומכים בגרסת המבקש, כי הוא עומד בדרישות המהותיות של הדין והנוהל הנוגעים בעניינו וכי יש לקבל את בקשתו.

   מומחיות משרדנו:

   כאמור, לשם הצלחת ערר פנימי נגד משרד הפנים, ערעור לבתי המשפט או רק ייעוץ והכוונה נקודתית לצורך מיצוי זכויותיכם ביעילות ועל הצד הטוב ביותר, משרד עו"ד דוד אנג'ל ערוך ומוכן לעזור לכם באופן מיטבי בכל שלב בו אתם מצויים מול רשות האוכלוסין ומשרד הפנים, לרבות הגשת עררים. משרדנו הינו מהמובילים בתחום ההגירה והמעמד האזרחי בישראל, המתמחה למעלה מ-20 שנים באופן מיוחד בדיני הכניסה לישראל והשהות בה עד לקבלת מעמד אזרחי, ובעל אחוזי הצלחה מהגבוהים ביותר בליווי משפטי וייצוג מבקשים שנדחו ע"י משרד הפנים, הבקיא גם בדינים המהותיים שיובילו להצלחת הערעור בענייניכם, וגם בנוהלי הטיפול במקרים של  דחיית בקשתכם, וכן בייעוץ והכוונה נקודתית, בהתנהלות עצמאית שלכם מול משרד הפנים ורשות האוכלוסין.

   אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר בכל עת לקבלת סיוע רלוונטי לבעייתכם מול משרד הפנים – ונעשה כל מאמץ לסייע בפתרון בעייתכם.

   מה מספרים הלקוחות שלנו

   נעה צדיק
   נעה צדיק
   2021-08-22
   תותח!!
   תום רז
   תום רז
   2021-06-07
   צוות המשרד נתן מענה מיידי ואדיב לשאלות שלי! המון תודה
   erez rrr
   erez rrr
   2021-06-07
   שירות מצויון. שירה, את אלופה.
   Rute pacheco
   Rute pacheco
   2021-06-06
   אני דוד מג מבת ים מרוצה מאוד מהטיפול של משרד עורכי דין דוד אנג'ל ועובדיו המסורים עם יחס יוצא מהרגיל מומחים בהגשת כל המסמכים הנחוצים למשרד הפנים ובהצגת המסמכים בזמן ולעמוד מולם במקצועיות בתודה ובכבוד רב דוד .מ
   Shulamit Avraham
   Shulamit Avraham
   2021-04-22
   תודה על שירות מצויין ומהיר, ובמיוחד לשירה שמאוד אכפת לה ונותנת שירות מכל הלב. ממליצה בחום
   Канал ПозитиФФчик
   Канал ПозитиФФчик
   2021-04-13
   מאוד ממליצה!! התקשרתי אם שאלה ותוך דקה נתנו לי מענה והסבירו מה עלי לעשות. תודה רבה לכם!
   braa esa37
   braa esa37
   2021-02-12
   מומלץ בחום.