אישור העסקת עובד זר

היתר להעסקת עובד זר – עובד זר מעסיקים רק עם אישור תקף

אישור העסקת עובד זר – חשוב להכין את האישור מראש
אם אתם מחכים להגעתו של עובד זר, שהוזמן על ידיכם באמצעות חברת כוח אדם, מומלץ לקבל אישור העסקת עובד זר מראש, לפני שהעובד מגיע לארץ.

נציג כאן מידע חשוב למי שבכוונתו להגיש בקשה לקבלת אישור העסקת עובד זר.

מעסיק שבידיו אשרה לעובד זר, מחובתו להסדיר אשרת עבודה לאותו עובד הזר שהוא מתכוון להעסיק. אישור עבודה לעובד זר שהינו תיקני ובעל תוקף יינתן לעובד הזר על ידי המעסיק ויצוין בו שם הענף במשק שבו העובד רשאי לעסוק.
קיים איסור חמור להעסקת עובד זר מבלי שברשותו של זה אשרת עבודה בתוקף, לאותו הענף שהוא רשאי לעבוד בו.

אישור העסקת עובד זר – התנאים שבהם מותר להעסיק עובד זר
ישנם שלושה תנאים שחייבים להתקיים כדי שניתן יהיה להעסיק עובד זר שאינו אזרח או תושב ישראל:

– המעסיק חייב להחזיק בידיו היתר חוקי מרשות האוכלוסין וההגירה.
– העובד חייב שיהיו בידיו אשרת עבודה בתוקף לאותו הענף שבו הוא מועסק.
– העובד הזר נרשם על ידי מעסיקו כדין ברשות האוכלוסין וההגירה לעבודה
באותו הענף שאליו הוא נקלט.

משרד עו"ד משרד הפנים דוד אנג'ל, מטפל בכל שלבי הבקשה של אישור העסקת עובד זר, מול הרשויות המתאימות. לעו"ד דוד אנג'ל ולצוות משרדו, ניסיון רב בטיפול במקרים דומים.באמצעות טיפול זריז ומקצועי, יושגו כל האישורים הנדרשים להעסקת העובד הזר כחוק וכדין.

אישור העסקת עובד זר – להכין את כל המסמכים הדרושים מראש:

קבלת היתר לעובד זר הינו תהליך ביורוקרטי, שכרוכים בו הרבה ניירת ומסמכים, עם הקפדה על כללים וחוקים, ואם הוא נעשה כהלכה, תוך כדי הקפדה על מילוי כל הדרישות של המשרדים השונים, הוא יכול להסתיים במהירות, שתהיה לטובת כל הגורמים הנוגעים לדבר.

חשוב להעביר למשרד עורכי הדין של עו"ד דוד אנג'ל, את כל המסמכים שקשורים לנושא, מבלי לנסות לעקוף את המערכת. מדיניות הממשלה ודעתה על הנושא של העסקת עובדים זרים בארץ ידועה לכולם.
המדינה מעדיפה שיהיו פחות עובדים זרים בארץ, ממה שיש כרגע. אך המדינה מכבדת את התחייבויותיה כלפי האזרח שמבקש להעסיק עובד זר כדין , ולכן חשוב להקפיד על מילוי כל דרישותיה במה שקשור להצגת האישורים המתאימים לקבלת העובד הזר לעבודה.