אישור שהייה בישראל

אישור שהייה בישראל – למי מותר לשהות בישראל

החוק שדן בהעסקת עובד זר בתחומי ישראל, קובע שכל מי שמעסיק עובד שהוא תושב חוץ חייב אשרת שהייה בישראל.
עובד זר שאושרה לו ויזת עבודה בישראל, זכאי לקבל אישור שהייה בישראל.

 

כיצד עושים זאת?

מעסיק שמעוניין לגייס עובד זר מחו"ל, ולהעסיקו בארץ כחוק, חייב להמציא ולהציג מסמכים שתומכים בבקשתו בפני משרד התמ"ת, משרד הפנים ולרשות האוכלוסין וההגירה.
הטיפול בנושאים רגישים כמו העסקת עובדים זרים וקבלת אישור שהייה בישראל, מחייב טיפול מקצועי של גורמים בעלי ניסיון בתחום.

משרד עורכי דין של עו"ד דוד אנג'ל, מטפל שנים רבות בהצלחה בתחום של בקשה וקבלה של אישור שהייה בישראל של עובדים זרים שמבקשים לעבוד בארץ.

מי זכאי לקבל אישור שהייה בישראל?

על מנת להיות זכאי לקבלת  אישור שהייה בישראל, על התושב הזר לעמוד בפני מספר תנאים שהמדינה מעמידה בפניו.

לאחר שתנאים אלה נבדקו ומולאו במלאם (פירוט נרחב של התנאים אפשר למצוא באתר האינטרנט של משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה), יכול הפונה להגיש את בקשתו ולהמתין לקבלת אישור שהייה בישראל.

אישור שהייה בישראל, יכול לבקש גם תושב חוץ, שאינו נחשב לעובד זר, עבור מטרות כמו לימודים, או אנשי עסקים שמגיעים לפה במסגרת עבודתם, וגם שחקנים זרים שמגיעים לשחק בקבוצות ישראלי כשחקני חיזוק ועוד.

עו"ד דוד אנג'ל ואנשי משרדו, מעניקים שירותים משפטיים לכל מי שמבקש לקבל אישור שהייה בישראל, ועומד בתנאים שהמדינה מעמידה בפניהם.

אישור שהיה בישראל -- מתי אפשר להאריך את האישור בישראל?
אישור שהייה בישראל ניתן לתקופה מוגבלת וכשפג תוקפו של האישור, תושב חוץ שמבקש להאריכו, חייב להעביר לרשויות המטפלות לנושא, בקשה מנומקת מדוע הוא מבקש להאריך את אישורו. אם משרד הפנים אינו רואה לנכון להאריך את אישורו של הפונה, עליו לעזוב מיד את הארץ, אחרת ייכלא ויגורש.

משרדו של עו"ד משרד הפנים דוד אנג'ל, מטפל בבקשות הארכה של אישור שהייה בישראל, למי שיש בידיו סיבות מנומקות מדוע עליו להמשיך ולשהות בארץ.