ביטול קנסות מנהליים למעסיקים

מבוא

כידוע, לעובדים בישראל ישנן זכויות רבות, הן על פי חוקים הנקבעים ע"י הרשות המחוקקת, הן על פי תקנות צווים ונהלים הנקבעים ע"י הרשות המבצעת, והן על פי הסכמי עבודה קיבוציים ואישיים, הנקבעים ע"י המעסיקים והעובדים עצמם.

כשמדובר בעובד זר – נוספים על הזכויות הללו זכויות ותנאים נוספים ומיוחדים להעסקה של עובד זר. משרד התמ"ת אחראי על קידום, הסדרת ואכיפת הזכויות בעבודה של כל עובד באשר הוא עובד בישראל ובכלל זה זכויותיו של העובד הזר.

יש להדגיש, כי משרד התמ"ת חוקר ונוקט בהליכים מנהליים כנגד חברות ועסקים ואנשים פרטיים בגין העסקה שלא כדין שאינה קשורה דווקא לעובדה שהעובד אינו חוקי אלא לאי עמידה בתנאי החוק וחובתו של המעסיק, הן אלו המפורטות בחוק העסקת עובדים זרים והן כלליות כנגד רשויות, חברות, עסקים ומעסיקים פרטיים שהעסיקו ישראלים בגין אי עמידה בחוקי העבודה הקיימים תוך הטלת קנסות לפי חוק העבירות המנהליות והגשת כתבי אישום אף אם מדובר כנגד מעסיקים של ישראלים שהעסיקו ישראלים בניגוד לחוקי העבודה הנהוגים[1].

המסגרת החקיקתית-פסיקתית

מעניין לציין בהקשר לפסיקה פסק דין חשוב[2], במקרה זה בעל נגריה הוטלו 6 קנסות במצטבר בגין תנאי העסקתם של עובדים זרים בנגריה שבבעלותו לאחר ביקורת של משטרת ההגירה. הודעות על הטלת הקנסות נשלחו באישור מסירה לכתובת של הנגרייה כפי שהופיעה באותה עת אצל רשם החברות. לטענת בעל הנגרייה כתובת זו לא הייתה מעודכנת ולכן הוא לא שילם את הקנסות ולא היה מודע להם.

המשיך וטען כי על משרד תמ"ת היה לדעת את הכתובת בה הוא ניהל את העסק מכיוון שמשטרת ההגירה הגיעה לכתובת הנכונה ושנית מכיוון שבהתכתבות ביניהם הופיעה על המכתב לוגו החברה עם הכתובת הנכונה, עוד הוסיף כי אי בירור הכתובת הנכונה על ידי משרד התמ"ת מהווה פגם מהותי בהתנהלותה. משכך, ביקש בעל הנגרייה מבית המשפט שיאריך את מועד תשלום הקנס (כך שלא יצבור ריבית והצמדה), והארכה של מועד הבקשה להישפט. בית המשפט קבע כי אין לקבל את טענות בעל הנגרייה. הנגרייה הינה חברה וככזו חלה עליה חובה סטטוטורית להודיע בתוך 14 יום לרשם החברות על שינוי במענהּ[3].

עוד הוסיף בי המשפט:

    "לא רק שהמבקשת לא עשתה את שנדרש ממנה לעשות על פי דין, אלא שלשיטתה אין כל משמעות להוראות החוק השונות המורות על דרכי ההמצאה. לדבריה, על המשיבה לטרוח ולבדוק לגבי כל נקנס ונקנס היכן בדיוק מקום מושבו בטרם יישַלחו אליו הודעות הקנס".

במקרה נוסף דובר באישה שקיבלה קנס מנהלי ורק כעבור 5 חודשים יצרה קשר עם משרד התמ"ת וביקשה אורכה לתשלום הקנס. לטענתה העסק הוא של בעל בנפרד ולכן לא היא לא זו שצריכה לשלם את הקנס. משרד התמ"ת סירב ומכאן התביעה. בית הדין לעבודה פסק כי אין סיבה מוצדקת לאיחור בבקשה של הגברת ולכן חובה עליה לשלם את הקנס ואין להתחשב בבקשתה לקבל אורכה. יחד עם זאת ממליץ בית הדין בנסיבות העניין, כי המרכז לגביית קנסות יגבה את הקנס בשיעורו המקורי בלבד ובתשלומים, וזאת על מנת לאפשר למבקשת לעמוד בתשלום הקנס.

עינינו הרואות שבתי המשפט מחמירים בכל הנוגע לתשלום הקנסות! ולכן, כדי להימנע מעוגמת נפש ומ"תפיחת" הקנס למימדים בלתי סבירים, יש להיוועץ בעורך דין בכל הקשור לדרכי הפעולה האפשריות. משרדנו מרבה לעסוק בתיקים כגון אלו וכן בתיקים הנוגעים לביטול כתבי אישום בגין העסקתם של עובדים זרים.

לפיכך, בכל מקרה בו נעצר לכם עובד בגין סיבה כלשהי, או חלילה נתבקשתם להגיע לחקירה בעניין זה ו/או קיבלתם קנס מנהלי ואף חלילה כתב אישום ממשרד התמ"ת, ישמח משרדנו לייעץ לכם כהלכה בנושא ולייצגכם בכל שלבי ההליך על מנת להביא לפתרון יעל ומהיר בצורה המיטיבה ביותר מבחינתכם.

מומחיות משרד עו"ד דוד אנג'ל

כאמור, מרבית מקרי קנסות בגין העסקת עובד זר הינן בעלות פוטנציאל נזק משמעותי ולעיתים מיותר, כאשר משרד התמ"ת בוודאי שאינו נמקל על חייהם של מעסיקי העובדים הזרים. משרד עו"ד דוד אנג'ל הינו בעל ניסיון עצום ומגוון בהתנהלות וייצוג מול משרד התמ"ת, משרד הפנים, רשות האוכלוסין והופעות בכל הערכאות משפטיות.

משרד עו"ד דוד אנג'ל יודע לטפל ולהתמודד עם הבעיות השונות העולות תוך כדי ביטול קנסות בגין העסקת עובד זר, למשרד הצלחות המגובות בתוצאות על רצף זמן ארוך ועקבי. עד היום ניהל משרדנו אלפי תיקים של ישראלים, מעסיקים, שביקשו לבטל את הקנסות בגין העסקת עובד זר, הן מול הרשות – משרד התמ"ת והן בבתי המשפט.

משרד עו"ד דוד אנג'ל מתמחה בכל הקשור להליכים ספציפיים מול משרד התמ"ת, משרד הפנים ובתי המשפט השונים בכל הנוגע לכניסה וישיבה של זרים בישראל והעסקתם כדין ושלא כדין (כדוגמת: תביעות עבודה והגשת כתבי אישום בבית הדין לעבודה בגין העסקה שלא כדין, שחרורים ממעצר בית הדין לביקורת משמורת, שחרורים ממעצר והסדרת אשרה ומעמד בעתירה מנהלים או ערר בבית המשפט המחוזי בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים, ערעורים במסגרות שונות לבית המשפט העליון ופניות מתאימות לבג"צ ) זאת כבר למעלה משני עשורים תוך הצלחה כבירה, והוא פועל ללא לאות על מנת למצות עבור לקוחותיו את אותן טענות העומדות להם בכל תיק ותיק ולמצות את הזכויות המוקנות להם עד להשגת תוצאה מוצלחת.

עו"ד משרד הפנים דוד אנג'ל מעניק ליווי צמוד וייצוג מול משרד התמ"ת, משרד הפנים ובערכאות המשפטיות השונות הרלוונטיות לכל תיק ותיק: אך בין היתר משרדנו מלווה את לקוחותיו בנושא הנידון בליווי, יעוץ וטיפול לביטול קנסות מנהליים שהוטלו על מעסיק בגין העסקת עובד זר * מול משרד התמ"ת, מול הרשות הרלוונטית בכל נושא ונושא, תדרוך והנחיה לפני דיונים בבית הדין לעבודה ו/או בנושאי משרד הפנים בבתי המשפט המוסמכים  * תדרוך לפני תשאול וחקירה במשרד התמ"ת, במשרד הפנים * תדרוך להכנה ולהמצאת מסמכים רלוונטיים הנדרשים ע"י הרשות ו/או לייצוג בתיק * הכנת כתבי טענות –  מסמכים  * פתרונות יצירתיים לבעיות סבוכות.

מידע מקצועי נוסף שעשוי לעניין אתכם, בקליק:


[1] חוק זה נכנס לתוקף באפריל 2009.
[2] ב"ש (ב"ש) 1049/07 נגריית חזן (2005) בע"מ נ' מדינת ישראל משרד התמ"ת (פורסם בנבו, 2009).
[3] סעיף 123 (ב) לחוק החברות

מה מספרים הלקוחות שלנו

נעה צדיק
נעה צדיק
2021-08-22
תותח!!
תום רז
תום רז
2021-06-07
צוות המשרד נתן מענה מיידי ואדיב לשאלות שלי! המון תודה
erez rrr
erez rrr
2021-06-07
שירות מצויון. שירה, את אלופה.
Rute pacheco
Rute pacheco
2021-06-06
אני דוד מג מבת ים מרוצה מאוד מהטיפול של משרד עורכי דין דוד אנג'ל ועובדיו המסורים עם יחס יוצא מהרגיל מומחים בהגשת כל המסמכים הנחוצים למשרד הפנים ובהצגת המסמכים בזמן ולעמוד מולם במקצועיות בתודה ובכבוד רב דוד .מ
Shulamit Avraham
Shulamit Avraham
2021-04-22
תודה על שירות מצויין ומהיר, ובמיוחד לשירה שמאוד אכפת לה ונותנת שירות מכל הלב. ממליצה בחום
Канал ПозитиФФчик
Канал ПозитиФФчик
2021-04-13
מאוד ממליצה!! התקשרתי אם שאלה ותוך דקה נתנו לי מענה והסבירו מה עלי לעשות. תודה רבה לכם!
braa esa37
braa esa37
2021-02-12
מומלץ בחום.