ההליך המדורג של בן זוג זר –  הסיבות להפסקתו ואיך הוא מתבצע

ההליך המדורג: מבוא

מה אתם עושים כבני זוג, שאחד מכם הוא נתין זר בישראל, וכיצד עליכם לפעול בצורה האפקטיבית והקצרה ביותר לקבלת מעמד אזרחי קבוע בישראל, עם כל הזכויות האזרחיות הנלוות לכך?

להלן נבהיר ונסביר לכם מה משפיע על ההליך המדורג שעובר בן זוג זר לצורך קבלת אזרחות/תושבות ישראלית ומאילו מצבים יש להימנע, באופן שלא יאריכו ללא צורך את ההליך ואף יאפשרו את קיצור ההליך המדורג וימנעו הפתעות ועיכובים במהלכו.

כידוע, הזכות לזוגיות ולחיי משפחה הוכרה כזכות יסוד של כל ישראלי, הזכאי מכוחה כי בן זוגו הזר יקבל אף הוא מעמד של אזרחות או תושבות קבע בישראל.

סעיף 7 לחוק האזרחות נועד לאפשר התאזרחות של בן/ת זוג זר/ה אשר נישא/ה לאזרח ישראלי/ת בנישואין קבילים וקובע כי לבן זוג זר ישנה זכות לקבלת אזרחות ישראלית  – במידה ובן זוגו הוא בעל אזרחות ישראלית או שהוא זכאי לאזרחות ישראלית, וזאת באמצעות הליך מדורג במסגרת רשות האוכלוסין וההגירה, הנמשך מס' שנים.

ככלל, זכותו של בן הזוג הזר לאזרחות ישראלית מתקיימת רק על בסיס זכות היסוד הזו של בן זוגו הישראלי.  הגוף האחראי לבחינת זכות-יסוד זו ולמתן מעמד אזרחי לבן הזוג הזר בסוף ההליך– היא רשות ההגירה והאוכלוסין מטעם משרד הפנים.

מנגד לזכות זו, מתמודדת מדינת ישראל עם הגירה בלתי חוקית לתחומיה ומנסה למנוע, באמצעות אותו גוף – רשות האוכלוסין וההגירה, הגירה בלתי חוקית לישראל. אם שוכנעה רשות האוכלוסין כי העומד בפניה מנצל לרעה את כללי הדין לשם שהייה או להמשך שהייה בלתי חוקית בישראל – היא תפעל כנגדו בנחישות ובמהירות ותאכוף כנגדו את חוקי ההגירה, עד להרחקתו מישראל.

בתחילת ההליך, בן הזוג הזר מקבל אשרת ב/1 למשך כחצי שנה, שלאחריה יקבל אשרת א/5 – תושב ארעי, וממנה יחל ההליך המדורג לקבלת מעמד אזרחי בישראל. אשרת תושב ארעי א/5 ניתנת לפרק זמן של שנה, ומוארכת בשנה נוספת, בתנאי שהקשר בין בני הזוג מוכח בכל פעם מחדש כקשר אמיתי, כן ויציב.

ואולם, לעתים חיי הנישואין של בני זוג לא מאריכים ופוקעים בשל סיבות שונות, וכתוצאה מכך, כדרך כלל – ההליך המדורג צפוי להיפסק ולהתבטל, ובן הזוג הזר צפוי להידרש לעזוב את ישראל תוך פרק זמן קצר.

יש לציין כי לשון-החוק קובעת כי הזכות למעמד אזרחי היא של בן זוג זר שנישא לישראלי – בהתאם לדין המקום בו נערך טקס הנישואין. עם זאת, גם בני זוג ידועים בציבור (וגם בני זוג מאותו מין) – שאחד מהם הוא אזרח ישראלי – בן זוגו הזר זכאי לעבור הליך מדורג  – אשר פשוט אורך זמן רב יותר;  אם בן-זוג זר נשוי יעבור הליך מדורג של כ-4.5 שנים מיום קבלת אשרת-ישיבה מסוג א/5 (תושב ארעי)   – הרי שבן זוג זר ידוע בציבור – יעבור הליך מדורג של כ- 7 שנים מיום קבלת אשרת ישיבה מסוג א/5.


  לייעוץ מקצועי מעו"ד דוד אנג'ל, העוסק בתחום בהצלחה מזה 20 שנה, התקשרו עכשיו ל- 072-2160056,
  או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

  נוהל הפסקת הליך מדורג: הסיבות העיקריות להפסקת ההליך המדורג

  בבג"ץ 4156/01 מריו דימיטרוב נ' משרד הפנים, נו (6) 289 (2002)  נפסק עקרונית כי: "פקיעת קשר הנישואין בין אזרח ישראלי לבן זוגו שומט את הקרקע תחת המשך החלת ההסדר המדורג בעניינו של בן הזוג הזר". עקרון זה חזר על עצמו בשורת פסקי דין, וביניהם  עע"ם 6147/11 גורובץ נ' משרד הפנים (פסקה 15).

  תהליך הפסקת ההליך המדורג  קבוע בנוהל מס' 5.2.0017 מטעם רשות האוכלוסין וההגירה. נוהל הפסקת הליך מדורג קובע למעשה שתי סיבות עיקריות בהן הרשות בהן יופסק ההליך המדורג, וכן את נוהל הפסקת ההליך:

  1. הפסקת חיים משותפים של בני-הזוג ו/או ניתוק הקשר הזוגי.
  2. פטירת בן הזוג הישראלי.

  סיבות נוספות להפסקת ההליך המדורג:

  1. במקרה של מניעה פלילית או ביטחונית הקיימת בבן הזוג הזר – כבר בתחילתו של ההליך המדורג ובמהלכו, בוחנת רשות האוכלוסין וההגירה אם קיימת מניעה-פלילית או מניעה-ביטחונית להעניק לבן הזוג הזר מעמד בישראל. במקרים שבהם יש מניעה מוקדמת כזו, רשות האוכלוסין וההגירה לא תאפשר לבני הזוג להתחיל בהליך המדורג לקבלת מעמד-אזרחי. במידה והמניעה הביטחונית או הפלילית נוצרת או נודעת לרשות לאחר תחילת ההליך, ההליך המדורג יופסק.
  2. במקרה של ניתוק הקשר בין בני זוג עקב אלימות של בן הזוג הישראלי כלפי בן הזוג הזר – הפסקת ההליך המדורג במצב של אלימות נערכת בהתאם לנוהל נפרד של הרשות, שמספרו 5.2.0019 המאפשר בתנאים מסוימים מתן מעמד אזרחי לבן הזוג הזר למרות פקיעת-היחסים. בשל ניסיונות עבר של בני זוג זרים שנפרדו והיו צפויים לצאת מישראל, לנסות ולטעון לאלימות מצד בן הזוג הישראלי כדי לקבל מעמד אזרחי – הנוהל מפרט בהרחבה את הראיות והאישורים הנדרשים מבן הזוג הזר לצורך הוכחת אלימות מצד בן הזוג הישראלי.

  אופן הפסקת ההליך המדורג לבני זוג נשואים

  כאשר נודע למרכז-האשרות כי בני-הזוג כבר אינם חיים יחד ולא מקיימים תא משפחתי – בין אם בשל גירושין, פרידה או פטירת בן הזוג הישראלי – בן הזוג הזר יוזמן לראיון בלשכה.

  • ראיון בלשכה לאחר קבלת הודעה על פקיעת-הנישואין

  מטרת הראיון היא לברר את אמיתות הידיעה על פקיעת הזוגיות; האם המגורים המשותפים ו/או הרצון ההדדי לקיים תא-משפחתי בישראל  כבר לא קיימים בין בני הזוג, ולברר את הסיבות שהובילו לכך ולאפשר לבן הזוג הזר לספק מידע נוסף או נסיבות רלוונטיות שעשויות לאפשר לו להמשיך את ההליך המדורג ולקבל מעמד אזרחי הומניטרי; ילדים משותפים, אלימות מצד בן הזוג הישראלי וכו'.

  • הנישואים פקעו + אין תנאים למעמד הומניטרי

  במידה ומצא מרכז-האשרות בלשכה כי הנישואים פקעו ולא נמצא כי בן הזוג הזר עומד בתנאים הקבועים בנוהל  למתן מעמד מטעמים הומניטריים  –  שני בני הזוג יוזמנו בנפרד, או במקרה של פטירה יוזמן בן הזוג הזר ומרכז-האשרות ימסור לו את החלטתו המנומקת על הפסקת ההליך המדורג בעניינו, ובן הזוג הזר יידרש לצאת מישראל תוך 14 ימים מההחלטה.

       הנישואים פקעו + יש תנאים למעמד הומניטרי

  במידה ומצא מרכז-אשרות בלשכה כי הנישואים פקעו וכן מצא כי בן הזוג הזר עומד בתנאים הקבועים בנוהל למתן מעמד מטעמים הומניטריים – יעביר מרכז-האשרות את התיק לדיון בוועדה הבינמשרדית אשר תדון ותקבע אם להעניק לבן הזוג הזר מעמד אזרחי בישראל מטעמים הומניטריים.

  מרכז-האשרות יכול להעביר את התיק לאישורה הישיר של מנהלת תחום אשרות וזרים המוסמכת להעניק מעמד אזרחי קבוע, אם שוכנע כי בן הזוג הזר עומד בכל הקריטריונים ללא יוצא מן הכלל ויש מקום להעניק מעמד אזרחי ללא צורך בדיון בוועדה.

   מנהלת תחום אשרות וזרים במשרד הפנים יכולה לאשר ישירות את הבקשה ולהעניק לבן הזוג הזר מעמד אזרחי קבוע מטעמים הומניטריים, או בכל זאת להעביר את הבקשה לדיון בוועדה הבינמשרדית, אך יש בסמכותה גם  לקבוע כי המקרה שבפניה אינו עונה על הקריטריונים הקבועים לדיון בפני הוועדה הבינמשרדית; במצב דברים כזה – הבקשה תידחה, לבן הזוג הזר תישלח הודעה-בכתב עם נימוקי-ההחלטה לדחות את בקשתו, והוא יידרש  לצאת מן הארץ תוך פרק זמן קצר.

  גם בני זוג אשר מנהלים חיי זוגיות כנים, אמיתיים ויציבים במסגרת ההליך המדורג לעתים נתקלים בחשדנות מצד הרשות ובעיכובים של ההליך, עיכובים שמתרחשים לרוב כאשר העדויות והאישורים שמתבקשים בני הזוג להמציא למשרד הפנים במסגרת ההליך – לא מספקים, לא לפי הקבוע בנוהל, או לא לפי דרישת פקיד הרשות.

  לכן, במהלך כל ההליך המדורג, מלבד העמידה בזמנים ובהצגת האישורים במסגרת ההליך, חשוב מאד גם לגלות בפני הרשות השתייכות מובהקת לקבוצת בני הזוג הזכאים לקבלת מעמד אזרחי קבוע, ולהימנע ממהלכים שיש בהם לעורר ספק בקרב פקידי רשות האוכלוסין בנוגע לכנות הקשר בין בני הזוג, ליציבות הקשר או אף לזיוף הקשר לצורך המשך שהייה בלתי חוקית בישראל.

  ההשתייכות לקבוצת בני זוג הזכאים לקבלת מעמד אזרחי היא קריטית גם לאורך כל ההליך המדורג, כיוון שאם התעורר ספק ברשות בנוגע לכנות הקשר או אם לא הוגש אישור כנדרש או במועד – לרשות האוכלוסין יש סמכות להאריך את שלבי ההליך המדורג על מנת להמשיך ולבחון את כנות הקשר בשלב בו הוא נמצא – מעבר לזמן הקבוע לכך בנוהל ההליך המדורג, דבר שיאריך את ההליך ועלול אף לדרדר אותו לשלב קודם או לבטל אותו.

  לכן, בכל דרישה של הוכחת הקשר הזוגי בהתאם לנוהל – אין להסתפק במינימום הנדרש ויש לספק אישורים וראיות על חיי זוגיות משותפים מכל הזדמנות בחיים המשותפים, וזאת כדי לבסס כראוי ברשות האוכלוסין את היותכם בני זוג המנהלים חיי משפחה וזוגיות רגילה. לדוגמא: הגשת מסמך המוכיחה חשבון בנק משותף, חוזה שכירות משותף, כרטיס אשראי של בן הזוג הזר מהחשבון המשותף, תמונות מבילויים משותפים, מחופשות עם חברים, יציאה מישראל וחזרה אליה יחד, תמונות מאירועים משפחתיים, תצהירים ממשפחת בן הזוג הישראלי על כך שאתם זוג שמגיע לאירועים משפחתיים, תצהירים מחברים משותפים המעידים על פגישות ובילויים אתכם כזוג לכל דבר ועניין, תצהירים משכנים בבניין המגורים שלכם כי אתם מוכרים כזוג וכו'.

  עיכוב התקדמות הליך מדורג של בני זוג והארכתו מעבר לזמן הקצוב בנוהל– נגרם גם על רקע יציאות מרובות מהארץ לחו"ל, ע"י שני בני הזוג או ע"י בן הזוג הזר בלבד. יש להימנע ככל הניתן מיציאות מרובות או יציאות בנפרד מהארץ במהלך ההליך המדורג. יש לזכור כי בסוף כל שנה בה הרשות שוקלת הארכת אשרת א/5 – היא בודקת את: כנות הקשר הזוגי + מרכז החיים בישראל ובהם את מספר היציאות וזמן ההיעדרות מהארץ. למרות שהזמנים השתנו וכיום בני זוג נוסעים בנפרד לחו"ל, יציאות מרובות/ארוכות של בן הזוג הזר לבדו מישראל או אף של בני הזוג יחד מישראל – עלולים לגרום לרשות להחליט כי הקשר הזוגי אינו כן ויציב או כי מרכז החיים של בני הזוג אינו בישראל, דבר שעלול להעמיד בסכנה את כל ההליך המדורג שעברתם עד לאותו שלב.

  גם אם נתקלתם בבעיה טכנית והרשות מבקשת מכם מסמך מארץ המוצא שאין ברשותכם או אין באפשרותכם להשיג – זה הזמן והמקום לפנות ללא דיחוי למשרד עו"ד מיומן ובקיא בהליך המדורג, אשר  ידע לפנות לרשות, ליידע אותה על אי יכולת להמציא המסמך מארץ המוצא, ולהגיע להסכמה על מסמך חלופי מארץ המוצא שיש ברשותכם או שתוכלו להשיג ללא בעיה, ואשר יספק את הרשות ואת צרכי הנוהל.

  חשוב מאד לא להתעכב ולפנות מיד לעזרת משרד עו"ד מיומן שייעץ לכם בנושא או אף יטפל בנקודה הספציפית זו בלבד מול הרשות, ולפני שיחלוף הזמן להצגת המסמך לרשות, שכן כל עיכוב בהמצאת המסמך או בהסדרת מסמך חלופי לו – יגרום לרשות לפתח ספקות לגבי  המשך ההליך המדורג, לעכב אותו, ובמקרים קיצונים לבטל אותו.


   לייעוץ מקצועי מעו"ד דוד אנג'ל, העוסק בתחום בהצלחה מזה 20 שנה, התקשרו עכשיו ל- 072-2160056,
   או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

   גם מצב בו פקיד הרשות דורש להמציא אישור שכבר המצאתם לרשות או אישור שאינו נראה כלל קשור להליך ואתם מרגישים כי הרשות מערימה קשיים לא מקובלים שאינכם יכולים לעמוד בהם – חשוב מאד להתייעץ עורך דין בתחום אשר יוכל בשיחה קצרה להבהיר לכם אם הדרישה סבירה או לא, אם היא חורגת מהדין והכללים המחייבים את הרשות ומה ניתן לעשות בעניין.

   ההליך המדורג עצמו

   אחרי פתיחת תיק חיים משותפים במשרד הפנים והמצאת כל האישורים לפתיחתו, יחל הליך של 5 עד 7 שנים להסדרת המעמד האזרחי, כשבסיומו – מעמד אזרחי קבוע בישראל לבן הזוג הזר. ההליך נעשה בהדרגה, כשכל שלב אותו עובר בן הזוג (אם אין תקלות או עיכובים) הוא מקבל ויזת שהייה  רחבה יותר, עם יותר זכויות מהוויזה הקודמת.

   בשלב הראשון בהליך, בן הזוג הזר יקבל אשרה לשהייה ולעבודה בישראל הנקראת ב/1 למשך כששה חודשים. אחריה יקבל בן הזוג אשרת תושב ארעי  הנקראת א/5 אם מתקיימים שלושה תנאים בבן הזוג הנבדקים בקביעות: אין מניעה פלילית או ביטחונית למתן האשרה, כנות הקשר של בני הזוג הוכחה, ומרכז החיים של בני הזוג הוא בישראל.

   א/5 ניתנת לשנה שלמה ומוארכת בתום כל שנה במשך כשלוש שנים, בתנאי שבסוף כל שנה שוב מוכחים לרשות שלושת התנאים לקבלת מעמד אזרחי; היעדר מניעה פלילית/ביטחונית, כנות הקשר, מרכז חיי הזוג בישראל, וכאן המקום להמציא לרשות את כל המסמכים והאישורים שאספתם משך כל השנה בכל פעם מחדש על אירועים משותפים, חשבונות בנק משותפים, תמונות משותפות ותצהירים מהמקורבים, החברים והשכנים כנ"ל.

   יש לציין כי ההליך המדורג של בן-זוג זר עלול להיפגע ואף להתבטל לחלוטין בכל שלב של ההליך המדורג, במידה והרשות – הבוחנת באופן מתמיד לאורך כל תקופת ההליך המדורג את כנות הקשר, יציבות הקשר, מרכז חיי הזוג בישראל  וכו' – מגיעה למסקנה כי אחד מתנאי-יסוד אלו חדל מלהתקיים באופן זמני או באופן קבוע  במהלכו של ההליך.

   חשוב לזכור כי ההליך המדורג של בן-זוג זר נבחן  ע"י הרשות לאורך כל תקופת ההליך המדורג, ויש להוכיח בפניה בכל שנה מחדש את כנות הקשר ויציבותו באמצעות תצהירים, צילומים, מסמכים משותפים וכו' ולהסיר כל ספק מצד הרשות בנוגע לכנות הקשר וליציבותו, ולהסיר כל ספק מהעובדה שמרכז חייכם כזוג הוא בישראל.

   בנוסף, יש עוד לזכור כי הרשות היא גם זו הנלחמת בזרים המנסים להמשיך לשהות בישראל באופן בלתי חוקי, ולזכור כי בחינת הרשות את כנות ויציבות הקשר, את מרכז חייכם כזוג בישראל נעשית על רקע תפקיד נוסף זה שהיא ממלאת בישראל.

   מומחיות משרדנו – עורך דין אשרות והגירה דוד אנג'ל

   כפי שמתואר לעיל, הליך מדורג לבני זוג נשואים או ידועים בציבור, לרבות הפסקתו/חידושו והאישורים הנלווים לו הינו הליך מורכב, האורך זמן בלתי מבוטל ויכול להשתנות על רצף הזמן לאור התרחשויות אובייקטיביות או סובייקטיביות. 

   בכל מקרה של בעיה בהמצאת אישור שנדרשתם להמציא ואין באפשרותכם להמציאו, בכל דרישה שאינה נראית קשורה לנוהל או להליך ומערימה קשיים לא לגיטימיים – חשוב מאד לא להתעכב ולפנות ללא דיחוי לייעוץ משפטי מקצועי, מיד כשהבנתם כי יחול עיכוב מצדכם בהמצאת המסמך או מתן התשובה לרשות, חשוב לפנות למשרד עו"ד המיומן בטיפול בבעיות טכניות כנ"ל, או בהבהרת ההליך או הדרכתכם להמשך ההליך כדי למנוע את הסתבכות של ההליך המדורג, שכן כל עיכוב בהמצאת המסמך או בהסדרת מסמך חלופי לו – יגרום לרשות לפתח ספקות לגבי  המשך ההליך המדורג, לעכב אותו, ובמקרים קיצונים גם לבטל אותו.

   למשרדנו, שמתמחה בתחום, למעלה מ-20 שנות ניסיון בטיפול בנושא זה ואנו מייצגים אזרחים רבים שנקלעים לאינטראקציה ביורוקרטית ומשפטית מול תחום האשרות במשרד הפנים וזקוקים לסיוע מעשי בצליחת המכשולים בו. אנו ערוכים לתת לכם את השירות הדרוש לכם, בכל שלב ובכל בעיה בה אתם נמצאים מול הרשות, בין אם  מדובר רק בייעוץ והכוונה בלבד להמשך ההליך המדורג שלכם כזוג, ובין אם מדובר בטיפול נקודתי מול הרשות או בתי המשפט ובתי הדין המוסמכים, ובין אם מדובר בפנייה מקצועית משפטית לערכאות הגבוהות ביותר בתחום ההגירה והמעמד האזרחי.

   באם אתם נתקלים בבעיה בנושא או באם יש לכם צורך בייעוץ מקצועי – אל תהססו לפנות אלינו בכל עת ונשמח לשרת אתכם נאמנה.

    

   מה מספרים הלקוחות שלנו

   נעה צדיק
   נעה צדיק
   2021-08-22
   תותח!!
   תום רז
   תום רז
   2021-06-07
   צוות המשרד נתן מענה מיידי ואדיב לשאלות שלי! המון תודה
   erez rrr
   erez rrr
   2021-06-07
   שירות מצויון. שירה, את אלופה.
   Rute pacheco
   Rute pacheco
   2021-06-06
   אני דוד מג מבת ים מרוצה מאוד מהטיפול של משרד עורכי דין דוד אנג'ל ועובדיו המסורים עם יחס יוצא מהרגיל מומחים בהגשת כל המסמכים הנחוצים למשרד הפנים ובהצגת המסמכים בזמן ולעמוד מולם במקצועיות בתודה ובכבוד רב דוד .מ
   Shulamit Avraham
   Shulamit Avraham
   2021-04-22
   תודה על שירות מצויין ומהיר, ובמיוחד לשירה שמאוד אכפת לה ונותנת שירות מכל הלב. ממליצה בחום
   Канал ПозитиФФчик
   Канал ПозитиФФчик
   2021-04-13
   מאוד ממליצה!! התקשרתי אם שאלה ותוך דקה נתנו לי מענה והסבירו מה עלי לעשות. תודה רבה לכם!
   braa esa37
   braa esa37
   2021-02-12
   מומלץ בחום.