ויזה לישראל

ויזה לישראל – למי מותר לשהות בישראל

ההבדל בין אשרת שהייה בישראל לבין ויזה לישראל
החוק שדן בהעסקת עובד זר בתחומי ישראל, קובע שכל מי שמעסיק עובד שהוא תושב חוץ חייב אשרת שהייה בישראל.
עובד זר שאושרה לו אשרת שהייה, זכאי לקבל ויזה לישראל.כדאי לשים לב, לדקויות של המינוח.
אשרת שהייה בישראל איננה ויזה לישראל, ולכן כדי לקבל ויזה לישראל, חייבים קודם כל לקבל את האשרה.

כיצד עושים זאת?
מעסיק שמעוניין לגייס עובד זר מחו"ל, ולהעסיקו בארץ כחוק, חייב להמציא ולהציג מסמכים שתומכים בבקשתו בפני משרד התמ"ת, משרד הפנים ולרשות האוכלוסין וההגירה.
הטיפול בנושאים רגישים כמו העסקת עובדים זרים וקבלת ויזה לישראל, מחייב טיפול מקצועי של גורמים בעלי ניסיון בתחום.

משרד עורכי דין של עו"ד דוד אנג'ל, מטפל שנים רבות בתחום של בקשה וקבלה של אשרות שהייה וגם ויזה לישראל של עובדים זרים שמבקשים לעבוד בארץ.

ויזה לישראל – מי זכאי לקבל ויזה לישראל
על מנת להיות זכאי לקבלת  ויזה לישראל, על התושב הזר לעמוד בפני מספר תנאים שהמדינה מעמידה בפניו.
לאחר שתנאים אלה נבדקו ומולאו במלאם (פירוט נרחב של התנאים אפשר למצוא באתר האינטרנט של משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה), יכול הפונה להגיש את בקשתו ולהמתין לקבלת ויזה לישראל.

ויזה לישראל, יכול לבקש גם תושב חוץ, שאינו נחשב לעובד זר, עבור מטרות כמו לימודים, או אנשי עסקים שמגיעים לפה במסגרת עבודתם, וגם שחקנים זרים שמגיעים לשחק בקבוצות ישראלי כשחקני חיזוק ועוד.

עו"ד דוד אנג'ל ואנשי משרדו, מעניקים שירותים משפטיים לכל מי שמבקש לקבל ויזה לישראל, ועומד בתנאים שהמדינה מעמידה בפניהם.

ויזה לישראל – מתי אפשר להאריך ויזה לישראל
ויזה לישראל ניתן לתקופה מוגבלת וכשפג תוקפו של האישור, תושב חוץ שמבקש להאריכו, חייב להעביר לרשויות המטפלות לנושא, בקשה מנומקת מדוע הוא מבקש להאריך את אישורו. אם משרד הפנים אינו רואה לנכון להאריך את אישורו של הפונה, עליו לעזוב מיד את הארץ, אחרת ייכלא ויגורש.

משרדו של עו"ד דוד אנג'ל, מטפל בבקשות הארכה של ויזה לישראל, למי שיש בידיו סיבות מנומקות מדוע עליו להמשיך ולשהות בארץ.