בקשה לקבלת מעמד בישראל (בקשה מכוח זוגיות/נישואין עם ישראלי)

חוק הכניסה לישראל מסדיר את הכניסה ואת הישיבה בישראל של כל מי שאינו אזרח ישראלי.

לגבי הכניסה לישראל קובע החוק כי מי שאיננו אזרח ישראלי, כניסתו לישראל תהיה על פי אשרת עולה או על פי אשרה לפי חוק הכניסה לישראל.

לגבי הישיבה בישראל קובע החוק כי כל מי שאיננו אזרח ישראלי או שאין לו אשרת עולה או תעודת עולה, הישיבה שלו בישראל תהיה לפי רישיון ישיבה.

כך, האשרות מתחלקות לשתי קבוצות עיקריות. אשרה מסוג א' – תינתן לאנשים הזכאים להשתקע בישראל, כולל מכוח זוגיות או נישואין עם ישראלי, או לאנשי דת או לסטודנטים המגיעים ללמוד בה, ואילו אשרה מסוג ב' – תינתן בעיקר לאנשים המגיעים לישראל כדי לעבוד בה, לבקר בה כתיירים או רק לעבור בה לזמן קצר של עד חמישה ימים.

משרד הפנים הוא המשרד המטפל במתן שני סוגי האשרות, באמצעות סניפי רשות האוכלוסין ברחבי הארץ.

לפיכך כל אדם הנכנס לישראל ואינו אזרח ישראלי – חייב להגיש בקשה לרשות האוכלוסין כדי לקבלת מעמד בישראל – בין אם המעמד זמני של חמישה ימים (אשרת מעבר) או עד חמש שנים (אשרת עובד זר) ובין אם המעמד הוא לצורך עלייה והשתקעות או לצורך לימודים.

להלן נסקור את תהליך הגשת בקשה לקבלת מעמד בישראל לאנשים הזכאים להשתקע בישראל ואמורים לעבור הליך מדורג של אשרות מסוג א' מכוח נישואים או זוגיות קבועה בינם ובין אזרחים ישראלים – מאופן הפנייה לרשות האוכלוסין, שלבי תהליך הבקשה והגשת המסמכים ומילוי הטפסים – ועד לקבלת מעמד בישראל.


  לייעוץ מקצועי מעו"ד דוד אנג'ל, העוסק בתחום בהצלחה מזה 20 שנה, התקשרו עכשיו ל- 072-2160056,
  או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

  רציונל ההתנהלות מול רשות האוכלוסין:

  ככלל,  בן זוג זר הנשוי לישראלי אמור לעבור הליך מדורג לקבלת אזרחות או תושבות קבע בישראל בתהליך של כחמש שנים בסה"כ מתחילת ההליך, במהלכו נבחנים יחסי הזוגיות של בני הזוג; האם היחסים הם כנים, רציניים וקבועים, והאם מרכז חייהם של בני הזוג הוא בישראל.  במהלך חמש השנים יצטרכו בני הזוג להוכיח את היסודות הללו של זוגיותם בפני רשות האוכלוסין, גם באמצעות תשאול כל אחד מבני הזוג ברשות האוכלוסין וגם באמצעות מסמכים ועדויות על חייהם המשותפים בישראל, הוכחות על קיום מגורים משותפים ומשק בית משותף, חשבונות משותפים מפגשים חברתיים ומשפחתיים בישראל (עדויות של חברים משותפים, שכנים המכירים אותם כזוג, אישור המעסיק של בן הזוג הזר, חשבון בנק משותף וכו').

  בתחילת התהליך המדורג, הביקור ברשות האוכלוסין יהיה תכוף יותר וכך גם המעבר בין אשרת שהייה זמנית (לרוב מסוג ב/2 אשרת תייר זמנית או ב/1 המאפשרת לבן הזוג הזר לעבוד בישראל) – לאשרת תושב ארעי מסוג א/5, הניתנת לאחר כחצי שנה שבני הזוג החלו את ההליך המדורג בישראל.  אשרה מסוג א/5 לרוב תינתן למשך כשנה, כשלאחר שנה יצטרכו בני הזוג להגיע לרשות האוכלוסין כדי להגיש בקשת הארכה של האשרה, ולהוכיח  בכל פעם מחדש בפני רשות האוכלוסין כי הם ניהלו ומנהלים חיי זוגיות קבועים, כנים ורציניים בישראל, כמוזכר למעלה. תהליך זה ייעשה מספר פעמים במשך שנות ההליך המדורג, עד להגשת בקשה לקבלת אזרחות ישראלית או תושבות קבע בישראל מטעם בן הזוג הזר.

  שלב אחר שלב בהגשת בקשה לקבלת מעמד בישראל מכוח זוגיות/נישואין:

  1. הזמנת תור למרשם האוכלוסין

  החל מתקופת הקורונה נדרשים גם אזרחים זרים לקבוע תור מראש לפני הגעתם לפקיד רשות האוכלוסין.  קביעת התור נעשית בעיקר באופן מקוון באתר משרד הפנים, בסניף רשות האוכלוסין הקרוב למקום מגורי המבקש.

   2. מילוי טופס בקשה ומילוי והצהרות

  את טופס הבקשה לקבלת מעמד אזרחי ניתן להוריד ולהדפיס לפני שניגשים לרשות האוכלוסין. בטופס עצמו מצוינים המסמכים והאישורים שיש לצרף לכל בקשה.

  3. צירוף מסמכים לבקשה

  בכל בקשה ראשונה לאשרה או להארכת אשרה בנוסף להגשת טופס הבקשה, יש לצריף את המסמכים הבאים:

  -דרכון זר בתוקף.

  -תעודת לידה מאומתת באישור נוטריוני.

  -מסמכים רשמיים המעידים על נישואי בני הזוג ועל מצבו האישי של בן הזוג הזר לפני כן, מאומתים באישור נוטריוני.

  -תעודת יושר מארץ המוצא (כולל שמו מקורי של בן הזוג) מאומתת באישור נוטריוני.

  -מכתב מעודכן המפרט את הסיבה להגשת הבקשה, בין אם מדובר בבקשה להארכת תוקף אשרה או שינויה.  למכתב יש לצרף מסמכים שתומכים בנאמר בו (תצהירים/אישורים ממכרים משותפים/חברים/בני משפחה של בן הזוג הישראלי המכירים את בני הזוג, אישורי בנק עם חשבון משותף, הסכם שכירות עם שמות שני בני הזוג וכו').

  -אישור עדכני ממקום עבודה של בן הזוג, אם בן הזוג עובד.

   חשוב לציין כי במידה וחסרים מסמכים בזמן הגשת הבקשה/בקשת ההארכה או במידה ורשות האוכלוסין דורשת אישורים ממקור מוסמך אחר מזה שהומצא לה – על בן הזוג הזר להמציא את המסמכים החסרים תוך עד 45 ימים, שאם לא כן, לרוב תידחה הבקשה להארכת האשרה, שאז ההליך המדורג ייפסק ואף יבוטל, ובן הזוג הזר יתבקש לעזוב את ישראל תוך זמן קצר.

   4. נוכחות פיזית בזמן הגשת הבקשה לאשרה/לשינוי אשרה.

  קיימת חובת נוכחות של בן הזוג הזר ברשות האוכלוסין בעת הגשת הבקשה לקבלת אשרת שהייה/לשינוי אשרת שהייה.

   5. החלטת רשות האוכלוסין בבקשה.

  אם החליטה רשות האוכלוסין לאשר את הבקשה – בין אם להעניק לראשונה אשרת ב/1 או לשנות את האשרה מב/1 לתושב ארעי (א/5)  – ההחלטה תעודכן במערכת הרשות ובן הזוג הזר יקבל את האשרה המבוקשת באמצעות ציון האשרה בדרכונו הזר. במידה ומדובר בהארכת אשרת תושב ארעי – היא תוארך לתקופה של עד שנה בכל פעם.

  אשרת א/5 תינתן לבן הזוג הזר באמצעות מדבקה שתוצמד לדרכונו, ובאמצעות הנפקת תעודת זהות חדשה של תושבות ארעית (אם קיבל אשרת א/5 לראשונה) או במידה ומדובר בהארכה של אשרת א/5 תושב ארעי – תנפיק לו רשות האוכלוסין ספח חדש לתעודת הזהות הקיימת שלו כתושב ארעי.

  לאחר כחמש שנים של שהייה בישראל באשרת א/5 תושב ארעי, יגיש בן הזוג הזר לרשותה אוכלוסין בקשה לקבלת אזרחות ישראלית או תושבות קבע בישראל.

  • לקוחות משרדנו שיוצגו בהליך קבלת מעמד בישראל:

  ליווי משפטי בקבלת מעמד בישראל

  הסדרת מעמד לזר בישראל היא מלאכה מורכבת, מסועפת, עם לא מעט מהמורות בדרך וגישה מקשה מצד רשויות המדינה, בפרט בבקשות למעמד הכרוכות בזוגיות/נישואין של זר עם ישראלי.

  אי לכך, דרך המלך היא לבצע את ההליך מתחילתו באופן מחושב, שקול, אשר מבוסס על ניסיון עבר של התמודדות במצבים שכאלה.

  משרדנו חי ונושם הסדרת מעמד לזרים מכוח זוגיות ו/או נישואין לאזרח ישראלי. על רצף זמן פעילותנו אנו סייענו ומסייעים לאלפי אנשים לקבל מעמד חוקי בישראל תוך ליווי משפטי מקצועי וביצוע כלל הטכניקות, האסטרטגיות והפעולות הדרושות על מנת לסיים את ההליך עבורכם בהצלחה מול משרד הפנים ושלוחותיו.

  אנו מגישים עבורכם, כבאי כוחכם, את הבקשה לקבלת מעמד בישראל ומלווים את התהליך באופן אישי והדוק באמצעות קשר רציף עם הגורמים במשרד הפנים. יודגש ליווי של עו"ד בתהליך הן מקצר את משכו והן משפר את סיכויי ההצלחה בו.

  אתה מוזמנים ליצור עמנו קשר בכל עת ולקבל את הסיוע והליווי הדרוש לכם על מנת לקבל את המעמד הנכסף. נשמח לשרת אתכם נאמנה!

  מה מספרים הלקוחות שלנו

  נעה צדיק
  נעה צדיק
  2021-08-22
  תותח!!
  תום רז
  תום רז
  2021-06-07
  צוות המשרד נתן מענה מיידי ואדיב לשאלות שלי! המון תודה
  erez rrr
  erez rrr
  2021-06-07
  שירות מצויון. שירה, את אלופה.
  Rute pacheco
  Rute pacheco
  2021-06-06
  אני דוד מג מבת ים מרוצה מאוד מהטיפול של משרד עורכי דין דוד אנג'ל ועובדיו המסורים עם יחס יוצא מהרגיל מומחים בהגשת כל המסמכים הנחוצים למשרד הפנים ובהצגת המסמכים בזמן ולעמוד מולם במקצועיות בתודה ובכבוד רב דוד .מ
  Shulamit Avraham
  Shulamit Avraham
  2021-04-22
  תודה על שירות מצויין ומהיר, ובמיוחד לשירה שמאוד אכפת לה ונותנת שירות מכל הלב. ממליצה בחום
  Канал ПозитиФФчик
  Канал ПозитиФФчик
  2021-04-13
  מאוד ממליצה!! התקשרתי אם שאלה ותוך דקה נתנו לי מענה והסבירו מה עלי לעשות. תודה רבה לכם!
  braa esa37
  braa esa37
  2021-02-12
  מומלץ בחום.