הסכם ממון בזוגיות עם עובד זר

הסכם ממון מאפשר לכל אחד מבני הזוג לשמור על רכוש שצבר לפני שהחלו החיים המשותפים עם בן הזוג הנוכחי, ומסדיר את חלוקת הרכוש שיצבור כל אחד מבני הזוג במהלך שנות החיים המשותפות, ניסוח הסכם ממון מסייע לכל אחד מבני הזוג לחוש בטוח ומוגן, מונע התנצחויות ומאבקים עתידיים במקרה של פרידה, ומלחמות ירושה במקרה של מוות. אמנם ניסוח הסכם ממון נתפס כאקט לא רומנטי בעליל, אך למעשה, זהו צעד חשוב בבניית אמון וקרבה בין בני הזוג.

פערי מעמדות

 ניסוח הסכם ממון חשוב שבעתיים כאשר קיים פער גדול בין שני בני הזוג מבחינה כלכלית, מבחינת מעמדם בפני המדינה, ומבחינת האפשרויות העתידיות שלהם. כאשר מדובר בזוג בו אחד מבני הזוג הוא בעל אזרחות ישראלית והשני עובד זר, הפערים בין השניים גדולים מאוד, וחשיבותו של הסכם ממון היא קריטית. בשל הפגיעות במעמדו של העובד הזר, ובשל הרמה הסוציו אקונומית הנמוכה ממנה הוא מגיע, חשוב לוודא שמצד אחד אין בקשר משום דרך להתעשרות מהירה עבור העובד הזר, ומצד שני, לא יצא העובד הזר מן הקשר כשהוא מקופח ומנוצל.

 

עובד זר חוקי, ועובד זר בלתי חוקי 

הסכם ממון עם עובד זר, יהיה תקף גם אם העובד הזר שוהה בישראל ללא אישור עבודה, באופן לא חוקי. כל זמן שההסכם נערך ונחתם על פי החוק, מבחינת בית הדין ההסכם תקף לחלוטין, ללא קשר למעמדו החוקי של כל אחד מן הצדדים.

 

דגשים חשובים

הסכם ממון בין בני זוג שאחד מהם הוא עובד זר אינו שונה בהרבה מהסכם ממון בין בני זוג ישראלים, אולם יש כמה דברים שחשוב לציין בפירוש בהסכם:

סמכות שיפוטית – במקרה של פרידה, בן הזוג הזר עלול לחזור למולדתו, ולבקש לנהל את הדיונים המשפטיים על מחלוקות שהתעוררו ביניכם בבית משפט בארצו. על מנת להימנע מהיגררות לבתי משפט בניכר, ציינו בהסכם במפורש כי הסמכות השיפוטית לדון בהסכם שביניכם נתונה בידי בית הדין בישראל. וכי כל בית דין במדינה אחרת איינו מוסמך או מורשה להתערב בדיון, ואין לו סמכות שיפוט בנושא.

קנס – הכניסו להסכם סעיף הקובע קנס כספי כבד למי שמפר את הסעיפים הנוגעים לסמכות השיפוטית.

משמורת –  במקרה של פרידה, בן הזוג עלול לקחת את ילדיכם איתו למולדתו, ולפתוח בדיונים על משמורת במדינתו. ניהול הדיונים במדינה זרה הוא פתח לאי הבנות ועלול להסתיים בכך שתנאי המשמורת יפלו אתכם לרעה, וימנעו מכם להתראות עם ילדיכם בתדירות סבירה. הדבר החשוב עבורכם הוא מניעת סמכותו של בית המשפט הזר לדון בעניינכם, והשבת הדיון לישראל, על מנת שתוכלו לקבל את הייצוג בטוב ביותר.

ליווי מקצועי

הסכם ממון הוא תעודת הביטוח הכלכלית שלכם כאשר אתם נכנסים למערכת יחסים ארוכת טווח או אף לקשר נישואים לבן זוג זר. אם אתם חולקים את חייכם עם עובד זר, זה הזמן לפנות לעורך דין מומחה להסכמי ממון, שינסח עבורכם הסכם ממון מתאים.